Els manresans pagaran enguany 7,5 milions més, el 12%, en impostos i taxes que el 2022

L’Ajuntament ha previst que el 2024 ingressarà 69,9 milions d’euros per tributs mentre que fa dos anys la quantitat va ser de 62,4 milions 

El nou sistema de gestió de residus comporta un augment de la taxa

El nou sistema de gestió de residus comporta un augment de la taxa / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

L’Ajuntament de Manresa té previst ingressar enguany gairebé 70 milions d’euros, 69,9, en impostos i taxes. Es tracta de 7,5 milions més que el 2022. Percentualment, l’increment és d’un 12%.

L’evolució ha estat la següent, 62,4 milions d’euros d’ingressos entre impostos directes i indirectes, taxes i preus públics l’any 2022; 66,6 l’any 2023 i els ja esmentats 69,9 que contempla el pressupost d’enguany.

Per tipus d’ingressos, el salt més important serà en les taxes que paguen els ciutadans, sobretot la de la recollida de brossa.

Dels gairebé 70 milions d’euros, 42,7 seran en impostos directes (IBI, vehicles, plusvàlues i activitats econòmiques), 4,3 en impostos indirectes (construccions i obres, i la cessió de l’Estat de la part corresponent d’IVA o de l’impost sobre begudes alcohòliques) i taxes i preus públics, 22,9 milions.

Pel que fa a la recollida de residus, la taxa anual per habitatge passarà enguany dels 131,30 euros del 2023 a 151 euros enguany, un 15%.

El govern d’ERC, PSC i Impulsem va demanar no deixar-se espantar per percentatges que poden donar impressions equivocades, ja que la realitat és que «estem parlant d’1,7 euros més al mes per família. Vint euros a l’any no és cap trasbals per a les economies de les famílies», van assegurar.

La pujada està relacionada amb la Nova Llei de Residus que a partir de l’abril del 2025 obliga els ajuntaments a cobrar una taxa que cobreixi el 100% del cost del servei, a més de tendir cap a un sistema de pagament per generació. Amb l’augment es preveuen uns ingressos de 7,9 milions d’euros, import que és inferior al cost del servei previst, de 10,2 milions, fet que suposa que el 2024 l’Ajuntament encara haurà de fer front a un dèficit estimat en 2,3 milions.

Pel que fa a la recaptació de l’Ajuntament de Manresa en taxes i preus públics s’ha passat de 17 milions d’euros al pressupost del 2022 a 22,9 enguany. Aquests 5,9 milions d’euros d’augment suposa la part del lleó en l’augment de la recaptació de 7,5 milions en el global de tributs prevista per enguany en relació al 2022.

Línia ascendent

Entremig, l’any 2023 també va permetre introduir increments tributaris que facin possible mantenir l’augment d’ingressos per a l’Ajuntament de forma constant, però prou moderada per no aixecar una gran polseguera.

L’any passat, en el cas de la taxa de recollida d’escombraries l’augment va ser del 5% i les llars van passar d’un rebut de 125 euros a 131,30 euros. Com ja s’ha comentat, enguany serà de 151 euros.

Un salt de 26 euros en 2 anys assolit amb un increment del 5% primer i del 15%, després que té per objecte fer front al canvi de sistema de gestió de residus mitjançant contenidors tancats.

Una mitjana del 2,5% d'augment

Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa per al 2024 preveuen un augment del 2,5% de la majoria de taxes i preus públics i també de l’IBI, un percentatge que es va argumentar que era inferior a la pujada de l’IPC, del 3,5%. 

Pel que fa a la recollida de residus, un servei que és deficitari, l’augment del 15% pretén aproximar el que l’Ajuntament recapta amb el cost del servei.

El cost del servei de recollida de residus no ha parat d’encarir-se en els darrers anys per l’augment del cost de l’energia i per l’augment del cànon que es paga a l’abocador. També cal tenir en compte la posada en marxa del nou contracte, que inclou la renovació de la flota de vehicles i de contenidors, així com altres millores en el servei. Per contra, en els anys 2020 i 2021 la taxa no es va incrementar, amb motiu de la pandèmia, mentre que el 2022 l’augment va ser del 4,17% i el 2023 del 5%.

Pel que fa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua, passa d’un tipus impositiu del 25% a un del 27,5%, amb l’objectiu de compensar la davallada d’ingressos a causa de la nova regulació estatal de l’impost. La majoria d’ajuntaments ja apliquen un tipus del 30%, que és el màxim que permet la Llei d’Hisendes Locals.

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) tindrà enguany un increment del 2,5%, si bé es mantenen les bonificacions dels exercicis anteriors.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) manté el tipus impositiu del 4% i es proposa establir una nova bonificació per la construcció de naus industrials al polígon del Pont Nou i al Parc Tecnològic de fins al 65% en funció dels llocs de treball creats, amb un mínim de 10 treballadors i treballadores.

Subscriu-te per seguir llegint