L’Ajuntament de Moià vol reforçar la seguretat de les seves travesseres, que són l’eix central de distribució del trànsit del nucli urbà, però també de circulació de vianants, i que corresponen a dues carreteres que són titularitat de la Generalitat. Amb aquest objectiu, el consistori va aprovar en el darrer ple municipal un nou conveni amb el Servei Català de Trànsit perquè aquest aporti el seu suport tècnic per a la realització de diferents estudis de mobilitat, molt centrats especialment en aquestes dues vies. En concret, es tracta de la carretera de Manresa, que correspon a la trama urbana de l'N-141c des del parc de Bombers (l’entrada sud) fins a la cruïlla amb la carretera C-59, i també de l’avinguda de la Vila que correspon al pas d’aquesta C-59 per dins del poble, des de la mateixa cruïlla fins a la sortida del nucli cap a l’Estany.

Segons va explicar la regidora Montse Ferrer, alguns dels aspectes en el que es vol incidir sobre aquestes travesseres és en definir la necessitat de més passos de vianants, i també en l’anàlisi de velocitats. Segons l'executiu, s'han demanat actuacions en diverses ocasions a Carreteres sobre aquests trams, «especialment en el tema d’ampliar el nombre de passos de vianants, i esperem a veure si amb un estudi més complet i que el puguem posar damunt la taula se’ns atén la demanda».

Els estudis que mitjançant aquest conveni ara es coordinaran amb els tècnics del Servei Català de Trànsit també volen revisar àrees d’aparcament de rotació (zones blaves) i de càrrega i descàrrega.

La millora de la mobilitat i l’estacionament és un dels fronts de treball destacats de l’Ajuntament de Moià en un municipi dividit per aquestes dues travesseres, amb fluxos molt variables de població i de trànsit, amb increments importants el cap de setmana, i amb un sector, el del nucli antic, de carrers estrets sense aparcaments. Així, per exemple, ara fa un any i mig anunciava que la Policia Local reiniciava el control de la zona blava del municipi, que és gratuïta però amb temps limitat, per incentivar una rotació de l’aparcament que ja era l’objectiu inicial d’aquest sistema (implantat des de fa anys) però que s’admetia que no es produïa, bàsicament per la falta d’efectius d’agents que ha tingut durant aquests anys. A més, a final d’any es va fer l’obertura del pàrquing soterrat de la plaça del CAP, que també ha incidit en l’oferta de places d’aparcament.