L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat l’execució dels treballs encaminats a la restauració fluvial del riu Calders, concretament en l’entorn de la resclosa de l’antiga colònia Rio, dins del terme municipal de Monistrol de Calders, amb l’objectiu de millorar la connectivitat fluvial d’aquest tram.

L’actuació se centrarà en la retirada de la resclosa que hi ha a l’antiga Colònia Rio, que té 5,6 metres d’altura i 50 metres d’amplada, amb l’objectiu de millorar la connectivitat fluvial, la integritat biòtica i contribuir a la millora mediambiental del riu Calders. També es farà un seguiment d’indicadors biològics i morfològics per avaluar-ne l’evolució, amb mostrejos abans i després de l’actuació. Mentre s’executin les obres també s’analitzaran paràmetres relacionats amb el cicle de carboni per investigar sobre la incidència d’aquest tipus d’actuacions de restauració en el cicle del carboni i en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Els treballs, que estan contemplats en la planificació hidrològica, seran finançats amb els fons Next Generation de la Unió Europea i formen part del pla d’actuacions de protecció i adaptació al risc d’inundació i integració ambiental en nuclis urbans. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 218.895 euros.

És previst que els treballs es desenvolupin mitjançant tres fases, concretament un descens de la làmina d’aigua per fer aflorar l’acumulació de sediments; l’inici de les actuacions a la part superior de la presa; l’enderrocament parcial d’uns 22 metres de presa; enderroc dels 27 metres restants; inici de la reperfilació de la mota provisional aigües amunt fins assolir la nova secció del riu i, finalment, es restauraran les zones afectades (camins, zones d’aplec, talussos) a fi de retornar-les a les condicions d’origen. L’actuació culminarà amb la plantació d’espècies vegetals autòctones de ribera com el salze i el pollancre.