ANAR FENT AMB L’AMIANT

La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha posat la banya en un tema de salut pública: la presència d’amiant a la ciutat. Assegura que ni l’Ajuntament ni la Generalitat ni cap altre organisme públic o privat sap quina quantitat d’aquest mineral hi ha a Manresa, ni on es troba, ni quin és el seu estat de degradació (com més degradació més perillositat). Vist el panorama, considera que es tracta d’un assumpte prioritari que cal introduir a totes les agendes polítiques i, sobretot, a les municipals. Per això reclama la constitució d’una comissió de seguiment del tema, liderada per l’Ajuntament i en la qual tingui cabuda tant la mateixa federació de barris com altres entitats i organismes. Amb l’amiant hi ha un contrasentit. La seva perillositat està demostrada i per això fa anys que ja no es pot fer servir, però la seva utilització va ser tan àmplia que la legislació no obliga d’una forma severa a treure’l. Així que es va fent i es va eliminant progressivament de canals i baixants, dipòsits, cobertes, porxos i teulades. Això sí, quan cal fer-ho els operaris utilitzen una indumentària completament aïllant.