Un any més, arreu del món, les infermeres celebrem el dia internacional, un esdeveniment promogut pel Consell Internacional d’Infermeres (CII) que commemora el naixement de Florence Nightingale (1820-1910), infermera britànica considerada la mare de la infermeria moderna. Aprofitant aquest marc de celebració, em fa il·lusió destacar dues fites importants que la nostra professió ha aconseguit en els últims cinc anys. Dues fites gairebé històriques per haver estat reivindicades durant molts anys.

La primera va arribar l’any 2018 amb el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, en què finalment es reconeixia la prescripció autònoma infermera. Les infermeres, en el nostre dia a dia i de manera habitual, ja prescrivíem, o el que és el mateix, indicàvem tècniques, productes sanitaris, fàrmacs i consells de salut. Per això, feia molts anys que es demanava que es regulés per tal d’emparar legalment una pràctica habitual.

L’acreditació ha suposat un important pas endavant que ens permet ser més eficients alhora que guanyem agilitat i autonomia. Ara, totes les infermeres, tant si treballen en centres públics o privats del sistema de salut o en l’àmbit de serveis socials, poden prescriure medicaments i productes sanitaris en la recepta electrònica dels pacients.

La segona fita és molt recent i ajuda a traçar un camí que ha de contribuir a la visibilització i reconeixement social de la nostra professió. I és que aquest passat 24 de abril de 2023 es va crear la Facultat d’infermeria de la Universitat de Barcelona per segregació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut d’aquesta universitat (a partir del curs 2023-2024). D’aquesta manera, passa a ser la primera facultat pública en formar infermeres a la demarcació de Barcelona i obre les portes a que altres centres també es puguin consolidar com a facultats d’infermeria.

Malgrat l’avenç que suposen aquestes dues fites tan importants, no s’han d’oblidar altres reivindicacions, també històriques, com l’adequació del nombre d’infermeres per habitant, el reconeixement de les especialitats infermeres, la pràctica avançada i posar més en valor l’aportació que fa la nostra professió al servei de la salut de les persones.

En aquest segle XXI, el sistema sanitari s’ha vist sotmès a molts nous reptes. La població està en contínua evolució a causa dels canvis sociodemogràfics, epidemiològics i polítics que han generat noves necessitats. En aquest context, s’han anat identificant models assistencials eficaços i econòmicament sostenibles en els que la infermera hi és present. Per tant, el futur de la professió haurà de seguir evolucionant competencialment, perquè el seu paper és primordial per a poder fer front a les noves cures de la població.