La visió d’un tram de la muralla medieval de Manresa afectat per l’enderroc de les cases entre els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella, on anirà la futura seu de la Generalitat, ha fet posar el s pèls de punta a entitats especialment sensibilitzades amb la preservació del patrimoni i a tothom que ha vist les imatges d’una acumulació de runa que, segons la Generalitat i l’Ajuntament, no afectarà l’estructura protegida. L’afectació o no quedarà constatada quan l’evolució de les obres torni a deixar la muralla al descobert, però, de moment, cal agrair a entitats com el Centre d’Estudis del Bages i els Amics de l’Art Romànic, que, a banda de tirar endavant les seves activitats, vetllin per la preservació d’elements que són patrimoni de tots. Sense la veu d’alerta que va donar el Centre d’Estudis del Bages, un fet com aquest hauria pogut passar perfectament inadvertit per a la gran majoria de la ciutadania. Les administracions acostumen a destinar molts recursos a donar a conèixer a bastament els fets que consideren que ho han de ser mentre que és tasca de la societat civil organitzada mantenir-se en alerta.