En aquests temps de Halloween, de bruixes i bruixots, a l’Ajuntament de Berga hi apareixen deutes per art de màgia. L’esoterisme berguedà aquesta vegada s’ha superat. Ja només començar la legislatura vàrem haver de fer un acte de fe i de responsabilitat tot aprovant unes factures d’empresaris locals que havien aparegut de sobte. I en el següent ple, com que als gestors de la CUP els semblava que la cosa passava sense més conseqüències van intentar fer el mateix. Aquí ja els vàrem advertir que calia millorar la gestió, i malgrat les paraules màgiques de Recursos Extraoficials de Crèdit (REC), que sembla que ho guareixen tot, ens vàrem abstenir. Però el descontrol a l’últim ple extraordinari celebrat la setmana passada va ser de 592.833,59 euros.

Ara, en aquest temps de castanyes, ens venen a dir que ha aparegut més deute. Ja passem a més d’1 milió d’euros de descontrol. Descontrol que ha estat detectat gràcies al treball del senyor Moisès Masanas, que de forma hàbil ha anat posant claredat a la mala gestió de la CUP dels darrers 8 anys a l’Ajuntament de Berga. Cosa que és d’agrair.

El nostre grup polític podem ser novells en política, però hi ha coses que, si surten de mare, les denunciarem i posarem tot l’esforç per atura-les.

L’endeutament municipal, la falta de control pressupostari i el descontrol econòmic són qüestions crítiques que requereixen una actuació immediata i una solució contundent. És inquietant veure com factures pendents dels anys 2020, 2022 i 2023 han aparegut i s’han de pagar a través de Recursos Extraoficials de Crèdit (REC) a causa de contractes caducats o verbals.

Aquesta situació posa de manifest la necessitat urgent de reforçar els mecanismes de control i gestió interna en tema de facturació, però no només això, sinó que també en la contractació a l’Ajuntament de Berga.

Hi ha contractes que porten caducats des de l’any 2015. Com és possible que un contracte estigui caducat 8 anys, 9 anys? O més? I que no se n’hagi pogut redactar un de nou? Evidentment que és greu, per nosaltres molt. Altra cosa és quan són contractes que han quedat deserts, aquí s’entén, però la resta no.

Però encara més greu són els contractes verbals de milers d’euros. Sí, «contractes verbals», que representen un conjunt de 12 de la llista que actualment reconeix l’Ajuntament de Berga, amb un volum de 479.778 euros amb contractes de veu. Això suposa un risc financer i una manca de transparència que no es pot tolerar, almenys per nosaltres. S’han d’establir procediments més rigorosos, i és per aquest motiu que cal una auditoria interna. Tots els contractes han d’estar regulats, i que es compleixi la llei. No es pot establir com una forma de pagament regular els REC per la ineficàcia del govern cupaire.

Hi ha més de 300 expedients, en el període 2015-2023, en què la intervenció municipal de l’Ajuntament de Berga manifesta de forma expressa i per escrit que s’ha prescindit totalment i absolutament del procés de contractació, regulat per llei del Parlament de Catalunya. I la Generalitat de Catalunya hi pensa fer alguna cosa?

La cirereta del descontrol ve posada pel grup municipal de Junts per Catalunya a Berga. En lloc de posar fre a la maquinària municipal i fiscalitzar el govern municipal com és funció de l’oposició, fa tot el contrari del que diu fer. Es tapa els ulls i el nas, i perpetua el desgovern de la CUP a la ciutat de Berga.

Cal dir prou al mal govern i a falsejar els comptes.