Una de cada 6 persones adultes a Espanya pateix malaltia renal crònica, el doble de les que tenen diabetis. Com altres patologies cròniques, està creixent de mica en mica i la seva prevalença augmenta un 3% cada any per la qual cosa, si no es fa res, el 2040 es convertirà en la cinquena causa de mort a tot el món i la sisena a Espanya.

Aquesta malaltia s'anomena l'epidèmia silenciosa, pel gran impacte que genera en la societat i en la salut pública i per l'escàs grau de coneixement que en té la població. Se sap poca cosa també dels tractaments que s'utilitzen per substituir la funció renal quan aquesta falla, sobretot de l'hemodiàlisi o de la diàlisi peritoneal. Tot això fa que calgui posar el focus en la prevenció i el diagnòstic precoç, però també és crucial empoderar pacients i familiars en les cures assistencials, a través de la humanització de la diàlisi, perquè puguin participar en una teràpia amb què aniran de la mà durant anys.

En aquest escenari, Fresenius Medical Care aposta per la prevenció de la malaltia renal, la conscienciació sobre aquest problema i l'atenció humanitzada del pacient en diàlisi amb una proposta holística de cures en què participen, a més dels professionals sanitaris, familiars/cuidadors i pacients. I amb innovació tecnològica per dur a terme una teràpia d'excel·lència en els seus centres de diàlisi.

Un tractament, diferents teràpies

Tot i que cada any són milers les persones que comencen a rebre un tractament de diàlisi, encara hi ha un gran desconeixement sobre aquesta teràpia. La forma i el lloc on es dugui a terme dona nom a cada tipus de diàlisi, és a dir, si es fa servir una màquina per extreure i filtrar la sang estarem parlant d'hemodiàlisi, però si aquest procés es fa mitjançant el peritoneu, una cavitat situada a l'abdomen, parlarem de diàlisi peritoneal. El pacient pot realitzar aquests dos tipus de diàlisi a casa seva (diàlisi domiciliària) o, si ho prefereix i s'hi adapta millor, acudir a un centre per a l'hemodiàlisi (diàlisi al centre).

“El pacient és el que decideix quin tipus de tractament incorpora a la seva vida. Aquest paper actiu no s'acaba aquí, en aquesta decisió, sinó que és fonamental comptar amb ell al llarg del tractament, que és crònic, perquè la seva implicació i la de la seva família/cuidadors serà fonamental en la seva evolució”, explica la Dra. Eva Baró, directora mèdica de Fresenius Medical Care.

El paper de pacients i familiars/cuidadors és crucial en qualsevol procés terapèutic. No es pot aconseguir un resultat efectiu i eficaç si no fem que els pacients i les famílies siguin part activa del procés.

El factor humà, clau en la diàlisi

La humanització de la diàlisi ha de formar part de l'ecosistema de cura al voltant del pacient renal. “Les unitats d'hemodiàlisi són llocs altament tecnificats amb màquines complexes que podrien mecanitzar en excés les cures. És fonamental virar l'atenció en diàlisi cap al factor humà, que aquest sigui l'eix pel qual es mouen les cures i on es tingui en compte el pacient dins de l'equip multidisciplinari. Per això, als centres de diàlisi de Fresenius Medical Care realitzem periòdicament qüestionaris als pacients per tenir en compte la seva opinió sobre l'atenció rebuda i incorporar-la als nostres protocols. A més, també tenim controls de qualitat que es duen a terme sistemàticament i a diferents nivells. En definitiva, es tracta d'oferir una atenció centrada en la humanització i l'excel·lència”, explica la Dra. Baró, com a responsable mèdica d'aquests centres que persegueixen que els tractaments siguin còmodes, eficients i reuneixin l'excel·lència que exigeix el malalt i la societat.

Avenços de cara a l'excel·lència

Innovacions tecnològiques de primer nivell fan possible que el tractament sigui més còmode i eficaç per al pacient i un maneig més senzill per als professionals sanitaris que, gràcies a aquesta tecnologia d'última generació, tenen més temps per atendre altres aspectes que conformen la salut física i emocional d’aquests pacients.

També ha calgut avançar en l'aposta per un canvi de cultura que contempla la humanització en totes les modalitats de la diàlisi. “A Fresenius Medical Care hem incorporat la humanització també en els processos de logística i atenció al pacient que es tracta al seu domicili. Comptem amb un personal que coneix les necessitats de cada pacient i soluciona els seus requeriments a cada moment i de manera personalitzada”, explica Marta Santillán, responsable de Commercial Excellence de FME.

En perspectiva

Fresenius Medical Care és proveïdor mundial de productes i serveis per a persones amb malalties renals. És també el proveïdor de màquines de diàlisi o dialitzadors. Juntament amb la seva activitat principal i el procés de cura de pacients renals, l'empresa se centra en àrees complementàries i en el camp de les cures crítiques.

LES DADES

Segons dades de la Societat Espanyola de Nefrologia (S.E.N.), la malaltia renal crònica ja afecta el 15% de la població, i la seva prevalença ha crescut un 30% en l'última dècada. L'ERC ja se situa entre les 10 primeres causes de mortalitat a Espanya i, si no s’hi posa remei, el 2040 serà la cinquena.

El 2021, els nous casos de malaltia renal crònica van augmentar gairebé un 7%, segons dades del Registre Espanyol de Malalts Renals (REER), i 7.084 persones van començar a rebre tractament renal substitutiu (TRS) amb diàlisi o trasplantament, fet que suposa -si shi sumen els casos previs- que a Espanya hi ha 65.740 persones amb aquest tractament i el 46% reben una teràpia de diàlisi.