La contaminació acústica té efectes nocius per al nostre organisme. Per conscienciar sobre el problema del soroll a les llars i els centres de treball, el darrer dimecres del mes d'abril se celebra 'el Dia Mundial de Conscienciació sobre el Soroll', aquest any serà el 26. Una efemèride que subratlla la necessitat de buscar solucions per aïllar la casa del soroll exterior i guanyar en qualitat de vida. Segons dades que maneja 'Kronos Homes', una de les promotores immobiliàries líders a Espanya i Portugal, dos de cada deu espanyols pateixen problemes de sorolls produïts per veïns o procedents de l'exterior.

La contaminació acústica és la presència de soroll ambiental excessiu i continuat en el temps, produït per l'acció humana, cosa que genera malestar i té conseqüències nefastes per a la salut física i psicològica. Patir aquest problema a casa és especialment molest, ja que el nostre habitatge és el lloc destinat al descans, a activitats de lleure i a passar un temps de qualitat.

Dins la contaminació acústica, cal diferenciar dos tipus de fonts generadores de soroll: la que es genera a l'interior de les llars i la que es produeix a l'exterior. Dins les nostres llars, la contaminació acústica pot procedir dels electrodomèstics o dels lladrucs d'un gos. En canvi, els sorolls de l'exterior es poden deure al pas de cotxes per una carretera propera, obres al carrer o veïns molestos, entre altres possibilitats.

La contaminació acústica pot procedir de diferents fonts, aquestes són les més freqüents:

  1. Trànsit rodat. És un dels principals focus de contaminació acústica, especialment a les llars situades a prop de carreteres i autopistes
  2. Trànsit aeri. Els habitatges ubicats sota rutes aèries suporten uns nivells de soroll molt per sobre del desitjat.
  3. Obres urbanes. Les obres urbanes són les responsables d'una gran contaminació acústica, encara que, de caràcter transitori.
  4. Animals. Els lladrucs i udols d'un gos es poden considerar contaminació acústica, ja que poden assolir fins a 80 decibels.
  5. Electrodomèstics. Els electrodomèstics en funcionament, com la rentadora i l'assecadora, són una font de soroll, encara que, la contaminació acústica es deu, principalment, a la ràdio, la televisió o els dispositius musicals amb potents altaveus.
  6. Restauració i lleure nocturn. Els bars i els restaurants, especialment si tenen terrasses a l'exterior, són una font de soroll que pateixen els veïns de la zona.

Estar sotmesos de forma constant a nivells de soroll per sobre del qual es recomana pot tenir conseqüències negatives en la nostra salut física i psicològica.

Aquests són els principals efectes nocius:

1. Pèrdua auditiva

Estar sotmès a contaminació acústica pot provocar, a la llarga, una disminució de la capacitat auditiva i la pèrdua d'oïda en els casos més greus.

2. Problemes psicopatològics

Davant d'una font de soroll constant s'accelera el pols, les pulsacions augmenten, i la persona es troba nerviosa o pot patir episodis gàstrics o mals de cap.

3. Empitjorament de l'estat de salut

La contaminació acústica pot elevar la hipertensió o provocar problemes cardiovasculars. També és perjudicial per mantenir l'organisme equilibrat quan es pateix diabetis.

4. Pertorbació del somni

Una de les principals conseqüències directes d'un excés de soroll és la manca de descans, especialment durant la nit, cosa que provoca insomni, malestar i nerviosisme.

5. Menor concentració

El soroll impedeix una correcta concentració, cosa que provoca una disminució de la productivitat i un baix rendiment.

6. Estats d'ànim alterats

No descansar adequadament a conseqüència de la contaminació acústica fa que les persones es mostrin cansades i presentin problemes de conducta, com ara agressivitat o irritabilitat.

7. Nerviosisme en nens i mascotes

Els nens i les mascotes són especialment sensibles als sorolls elevats i constants, cosa que de vegades es tradueix en intranquil·litat o canvis bruscos de caràcter.

8. Problemes psicològics

La contaminació acústica pot provocar problemes d'estrès, ansietat, depressió i fatiga crònica a les persones que la pateixen.

9. Dificultats de memòria i atenció

Un soroll constant té com a conseqüència problemes d'atenció i memòria, dificultant la tasca de qui, per exemple, estigui estudiant per a un examen o preparant-se una oposició.