L’últim Estudi dels professionals de la medicina privada, elaborat a partir d’una enquesta impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i resposta per més de 900 metges que treballen al sector privat de manera exclusiva o compaginant-ho amb l’activitat al sector públic, mostra que no totes les companyies són valorades de la mateixa manera per part dels professionals. Com en les edicions anteriors de l’estudi, la primera posició correspon a Assistència Sanitària, que es consolida com a millor asseguradora.

L’enquesta analitza diversos aspectes, com l’acceptació de noves proves diagnòstiques i nous tractaments per part de les entitats, els canals per contactar amb responsables i la diligència a l’hora de rebre respostes, els honoraris i la seva actualització i la claredat de les pòlisses perquè clients i metges coneguin les prestacions que estan cobertes i les que no. Només Assistència Sanitària assoleix la puntuació màxima i destaca pel fet de ser la que més metges assenyalen com l’entitat que millor retribueix per acte mèdic.

En el mateix estudi, els col·legis de metges catalans assenyalen que els professionals continuen sent la baula feble d’un sector cada cop més concentrat i recorden que el pacient ha de ser sempre el centre de l’assistència. Segons el CCMC, l’oferta de pòlisses de salut low cost es tradueix en precarietat, banalitza l’acte mèdic i posa en risc dos dels principals valors afegits que tradicionalment han caracteritzat la medicina privada: la lliure elecció i la continuïtat assistencial.

Amb un model propi d’autogestió i una oferta assistencial única que creix i es basa en l’excel·lència, la filosofia d’Assistència Sanitària es basa en el respecte, el rigor, la professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient i la llibertat dels dos per triar i decidir. És una companyia asseguradora mèdica, exemple del cooperativisme sanitari, que actualment compta amb 190.000 persones assegurades i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició.