L’alumnat de quart i cinquè de primària de les escoles d’Abrera va rebre formació teòrica i pràctica sobre mobilitat segura a càrrec de la Policia Local. Durant el mes de gener, l’alumnat de quart de primària de l’escola Francesc Platón i Sartí, l’escola Ernest Lluch i l’escola Josefina Ibáñez van tractar aspectes com la seguretat viària, el respecte a les normes de seguretat, la mobilitat segura i el coneixement de l’entorn. El proper curs, aquest mateix alumnat rebrà a cinquè de primària la formació pràctica de mobilitat segura.

L’alumnat d’Abrera rep formació sobre seguretat viària a càrrec de la Policia Local | AJ. D’ABRERA