Martorell va constituir el Consell d'Infants del curs 2022-2023 i va aplegar l'alumnat que entrarà a formar-ne part enguany, així com els qui van ser escollits els cursos 2020-201 i 2021-2022, que no van poder reunir-se a causa de la pandèmia. Les famílies dels infants, mestres de les escoles i una representació del consistori van ser presents en aquest acte, que es reprèn dos anys i mig després de l'última vegada que es va celebrar de manera presencial. Els novells van rebre una agenda, un estoig i estris útils per assistir a les reunions i els qui l'abandonen, que es converteixen en assessors d'aquest òrgan, van ser premiats amb un clauer i un calendari d'Unicef. L'acte va tancar amb una foto de família i un aperitiu que van compartir les famílies de les tres generacions de consellers.