La irrupció de les xarxes socials a les nostres vides ha modificat per complet la nostra manera de relacionar-nos amb les altres persones. Al seu torn, això també ha significat l’aparició de neologismes i adaptacions preses de l’anglès per referir-se a pràctiques habituals durant les converses per missatgeria instantània.

Una de les paraules creades pels usuaris d’aplicacions com ara WhatsApp, Instagram i Facebook ha sigut el ‘curving’: rebutjar una cita de manera ambigua. És a dir, el ‘curver’ és aquella persona que, sense ser contundent amb les seves respostes, se serveix d’excuses per no quedar amb algú.

Diferències amb el ‘ghosting’

A diferència delghosting’, una altra praxi coneguda a les xarxes socials que consisteix a ignorar un altre usuari deixant de contestar als seus missatges, en el ‘curving’ sí que es manté la interacció entre tots dos. Això passa perquè, malgrat el desinterès d’una de les parts, es busca estimular l’ego per mitjà de la manipulació o, simplement, no són capaces d’acomiadar-se de manera explícita.

Es pot destacar que l’ambigüitat que caracteritza aquesta pràctica pot donar peu que la ‘víctima’ ni tan sols la percebi com un rebuig, tot i que el ‘feedback’ que rebi siguin missatges curts i sense cap interès per part del ‘curver’.