La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador contra Google per "possibles pràctiques anticompetitives" que afectarien empreses editorials de premsa i agències de notícies. "Les conductes investigades podrien suposar l'explotació abusiva per part de Google de la seva posició de domini al mercat espanyol", ha detallat aquest dimarts l'organisme en un comunicat de premsa. "Les pràctiques investigades també inclourien possibles actes de competència deslleial que podrien afectar l'interès públic per falsejar la lliure competència", afegeix la comissió.

Tal com ha detallat la CNMC, s'investiga una sèrie de pràctiques que podrien suposar un abús de la posició de domini de Google davant els mitjans de comunicació. Aquestes pràctiques consistirien, segons la comissió, en la possible imposició de condicions comercials "no equitatives" a les editorials de publicacions de premsa i agències de notícies establertes a Espanya per a l'explotació del contingut protegit per drets de propietat intel·lectual.

"En vista d'aquesta denúncia i de la informació recollida en el marc de la fase d'informació reservada, la Direcció de Competència de la CNMC considera que hi ha indicis racionals de la comissió, per part de Google, de possibles infraccions dels articles 2 i 3 de la Llei de Defensa de la Competència, així com de l'article 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea", conclou l'organisme. A partir d'ara s'obre un període màxim de divuit mesos per a la instrucció de l'expedient i la seva resolució.