Els propietaris d’edificis d'habitatges dels barris de Torroella de Baix i de La Natura de Sant Fruitós de Bages poden executar obres per a millorar l’eficiència energètica a les seves cases acollint-se a una subvenció que cobrirà entre el 40% i el 80% del seu cost, sempre que es realitzin millores energètiques d’entre un 30% i un 70% en l’edifici. El consistori calcula que se’n podrien beneficiar uns 400 habitatges.

La proposta feta per l'Ajuntament de Sant Fruitós ha permès que el municipi hagi estat un dels seleccionats per l’Agència Catalana de l’Habitatge per ser beneficiari d’un ajut europeu per a millorar energèticament els edificis d’habitatges, creant una zona denominada Entorn Residencial de Rehabilitació Programada. Aquest ajut, provinent dels Fons Next Generation, pot arribar a injectar 1.168.016 d’euros als propietaris que impulsen aquestes millores.

La subvenció inclou ajuts per millores com poden ser l'aïllament i rehabilitació de façanes, la rehabilitació de la coberta, la instal·lació d'energies renovables i substitució dels sistemes de climatització i per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En el cas de les millores en l'accessibilitat, només poden ser subvencionades en cas que en el mateix habitatge s'hi duguin a terme millores energètiques.

El tant per cent que se subvencionarà de les obres s'ha determinat mitjançant un escalat on com més estalvi energètic s'aconsegueixi, més alt és el tant per cent que se subvenciona de les obres.

Com a exemples de rehabilitació, s'ha calculat que, de forma aproximada, en cas que en un habitatge es realitzin rehabilitacions a la façana i la teulada, obtenint un 30% més d'estalvi energètic, se subvencionaria un 40% del cost de les obres. En cas que l’actuació fos major, rehabilitant la façana, la teulada, nous tancaments i la instal·lació d'una caldera i plaques fotovoltaiques, es calcula que l'estalvi energètic seria superior al 70% i, per tant, les obres es podrien subvencionar en un 80%.En cas que les famílies que impulsin les obres es trobin en situació de vulnerabilitat, les obres se subvencionaran al 100%, sigui quin sigui l'estalvi energètic assolit.

Paral·lelament, en les ordenances fiscals per aquest 2023, el consistori ja ha introduït una bonificació del 80% en la llicència d'obres per aquells projectes provinents d'aquesta iniciativa.

Aquesta subvenció inclou aquelles obres que s'executin a partir d'ara i totes aquelles fetes des de l'1 de febrer de 2020, sempre i quan compleixin els requisits de l'ajut. Un estudi previ encarregat pel consistori apunta que es poden beneficiar d'aquesta subvenció uns 299 habitatges de Torroella de Baix i uns 102 del barri de La Natura.

Informació als veïns i veïnes

Per tal que els veïns i veïnes d'aquests barris disposin de tota la informació necessària per accedir a aquesta subvenció, s'han celebrat reunions informatives en cadascun dels barris i s'ha contractat una persona com a referent del projecte que està assessorant a totes aquelles persones que s'hi han interessat.

Des de l'Ajuntament també s'ha habilitat el correu electrònic sfb.habitatge@santfruitos.cat i el telèfon 682 85 62 86 per tal que tothom qui ho necessiti pugui sol·licitar més informació o resoldre aquells dubtes que puguin sorgir.