L’Agència Catalana de l’Aigua està estudiant les possibles afectacions que pugui tenir la inestabilitat del subsol del Pla de Reguant de Súria, on de tant en tant apareixen forats al terra, sobre la depuradora d’aigües residuals que hi ha situada a poca distància. Per ara, «no hi ha res que faci pensar en un risc imminent» de vessaments o incidències en l’estructura, però es vol analitzar la situació per prudència, segons ha explicat l’alcalde de Súria, Albert Coberó.

El Pla del Reguant, una zona boscosa i de passeig molt propera al riu, a l’entrada sud de Súria, ja ha patit diversos moviments de terra, en el sentit que de tant en tant hi apareixen bòfies de dimensions diverses, en principi provocades per filtracions d’aigua del riu que dissolen fàcilment el subsol, molt salinitzat en superfície, i això fa que s’enfonsi. La darrera bòfia es va detectar ja fa més un any en una zona de camins del Pla del Reguant, que l’Ajuntament va precintar per evitar riscos, i on encara manté el pas tancat.

Es tracta d’un dels forats més grans que s’han produït a la zona, i que en els dies consecutius va anar creixent fins a assolir uns 18 metres de diàmetre i entre 2 i 4 de fondària. Els resultats de diversos informes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i també de l’ACA aconsellaven no fer-hi cap intervenció, per seguretat i per veure’n l’evolució, però «ara ja fa temps que no s’hi detecta cap moviment», apunta l’alcalde, i si d’aquí a final d’any continua estable, l’Ajuntament la tornarà a cobrir, i es plantejarà si reobrir el pas que hi havia o si fer-ne un d’alternatiu més apartat.

Tot plegat ha fet que l’interès també se centri en l’àrea de la depuradora, que està separada del Pla de Reguant només per una zona d’horts, i on sembla que hi podria haver uns petits moviments a la zona dels decantadors, segons ha explicat l’alcalde. Diu que s’ha de continuar analitzant la situació davant la possibilitat que hi hagi algunes incidències que puguin acabar afectant la depuradora, i davant d’això, ja es comença a pensar en mesures que es podrien emprendre a mitjà termini per precaució. «Dependrà del que aconselli l’ACA», però entre les alternatives no es descarta l’opció d’anul·lar la depuradora i connectar-la amb la de Manresa, «que té molta capacitat i podria assumir el servei sense haver de fer cap obra extra», sosté Coberó. Tanmateix apunta que això serviria per a una situació molt extrema, i que ara per ara no es contempla. Més aviat es pensa en fer algun tipus d’obra de contenció per assegurar la zona i evitar incidències davant de possibles moviments. De moment, diu que caldrà esperar a tenir informes més concloents per part de l’ACA.

Coberó apunta que no hi ha cap hipòtesi «el cent per cent clara» que expliqui aquests moviments, però tot apunta que són deguts a les característiques geològiques del subsol en aquesta zona, on hi ha capes molt superficials de sal que, al dissoldre’s amb l’aigua del riu, fan que es produeixi un buit i que cedeixi part del terreny. Apunta que les extraccions de l’activitat minera es fan a molta fondària, i no considera que hi tinguin relació.