Santpedor incrementarà el 20% la taxa d’escombraries i apujarà l’IBI el 4%

Amb les noves ordenances fiscals el municipi aconseguirà un augment dels ingressos de més de 183.000 euros anuals per al 2024

Un ple municipal de l'Ajuntament de Santpedor

Un ple municipal de l'Ajuntament de Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Redacció

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat de forma provisional la modificació de les ordenances fiscals del 2024, que preveuen un increment del 20% de la taxa d’escombraries i un augment de l’IBI de 0,3 punts, que representarà una variació del 4%. Santpedor aconseguirà amb aquestes noves ordenances fiscals un augment dels ingressos de més de 183.000 euros anuals. D'altra banda, es mantenen sense cap increment l’Impost de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

El ple de l’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd de manera provisional a la modificació d’impostos i taxes municipals de l'any vinent que, segons el regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Hernández, es porta a terme «per poder presentar un pressupost equilibrat de cara l’any que ve, que s’han treballat conjuntament amb tot l’equip de govern amb criteris de prudència i rigorositat, tenint en compte l’augment de l’IPC i la possible inflació».

En aquest sentit, el consistori assegura que «s’ha fet un esforç perquè l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) sigui el més just possible tenint en compte que no s’havia modificat des del 2020». En aquesta línia, s’ha proposat aplicar un increment al coeficient de 0,3 punts, passant del 0,72 al 0,75, que representarà una variació del 4%. Es mantindran les bonificacions de les rendes limitades i les de les famílies nombroses. També es bonificaran les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars amb un 25% de la quota íntegra per un període de 2 anys.

D’altra banda, a partir d’aquest exercici, l’Ajuntament aplicarà un recàrrec a persones titulars de 5 o més habitatges desocupats al municipi amb la voluntat d’incentivar l’ampliació de la borsa d’habitatges pels ciutadans de Santpedor.

El consistori també ha explicat que, per tal d’anticipar-se a la nova Llei Estatal d’Economia Circular que obliga a tots els consistoris a no tenir dèficit en el servei de recollida de les escombraries com a màxim el 2025, s’ha aplicat una actualització dels preus a la taxa d’escombraries inferior a l’IPC dels últims 10 anys i que suposa un augment del 20 %. Per un habitatge equival a 22 euros més a l’any.

D’aquesta manera, Santpedor aconseguirà amb aquestes noves ordenances fiscals un augment dels ingressos de més de 183.000 euros anuals, repartits en 74.000 euros amb la Taxa d’Escombraries i 111.000 amb l’IBI.

Pel que fa a l’Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), no hi haurà cap increment de tipus i es mantenen tant les bonificacions que s’aplicaven als vehicles de mobilitat reduïda, com els elèctrics i els històrics. Com a novetat, s’ha recuperat la bonificació del 75% de la quota de l’impost a tots aquells titulars de vehicles que tinguin una antiguitat de més de 35 anys amb la voluntat de preservar el patrimoni rodat dels veïns i les veïnes de Santpedor. Per últim, es mantenen sense cap increment dels de tipus ni dels coeficients l’Impost de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Les modificacions a les ordenances fiscals municipals es van presentar en un ple extraordinari celebrat aquest dimarts. El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor d’ERC i SumemxSantpedor, 4 en contra per part de SEAM i 2 abstencions de la CUP-AMUNT.