El Consell Comarcal del Berguedà ha atès un total de 2.364 consultes relacionades amb les beques per a estudis postobligatoris per al curs 2022-2023 a través de l’Oficina Jove del Berguedà. D’aquestes, 956 han estat relacionades amb el tràmit de beques generals per a estudis postobligatoris.

Enguany, les consultes s’han separat en dos cicles; la primera es va avançar a la primavera (març i abril) i la segona va tenir lloc entre setembre i octubre. Aquest segon període s’ha obert per a les persones interessades a demanar una beca per a estudis postobligatoris que ja havien demanat la beca i només havien de modificar alguna de les dades facilitades.

De les 956 consultes per a les beques generals, 821 es van realitzar en el primer període i 132 modificacions en el segon.

Cal tenir en compte que la petició de les ajudes es podia fer també directament mitjançant la web del Ministeri d’Educació, així que l’Oficina Jove del Berguedà ha ajudat a tramitar només aquelles beques de persones que s’hi ha adreçat directament per sol·licitar ajuda en el procés.

La tasca del Consell Comarcal del Berguedà ha estat doncs la d’informar, assessorar, donar suport i ajudar a fer la tramitació.

El conseller de Joventut, Abel Garcia, apunta que “estem satisfets de poder fer aquest acompanyament facilitant la gestió d’aquests tràmits” i també apunta que “som conscients de les diferències i asimetries d’oportunitats que tenen els i les joves de la nostra comarca. Per tot això intensificarem els mecanismes que calguin per acompanyar a aquest grup de població“.

Pel que fa a les Beques Equitat, dirigides exclusivament als estudis universitaris en centres públics de Catalunya, se n’han tramitat un total de 96. Aquestes beques les atorga la Generalitat de Catalunya i serveixen principalment per obtenir una reducció de la matrícula. El tràmit de moltes de les Beques Equitat les han sol·licitat els mateixos interessats en format digital.

14 dels tràmits realitzats han estat per les Beques Necessitats EE, destinades a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Del total de 2.364 consultes, 137 no han necessitat el suport de l’Oficina Jove del Berguedà per finalitzar el tràmit i només han consultat algun detall als tècnics del Consell Comarcal.

Per últim, s’han tramitat també 40 peticions de l’IdCatMòbil, necessari per a la gestió de les Beques Equitat.

Totes aquestes xifres fan que diferenciant entre consultes i tràmits, l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà hagi atès un total de 3.604 peticions d’informació relacionades amb les beques per a estudis postobligatoris per al curs 2022-2023.

El nombre és superior al d’anteriors convocatòries, ja que a l’obrir-se dos períodes per dur a terme la petició de les beques, hi ha hagut persones que han repetit la seva consulta o tràmit.

Una de les grans ajudes que es proporciona des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal a la població interessada és donar suport en l’administració electrònica, ja que hi ha moltes persones que no s’hi veuen capaços o no tenen els mitjans. Amb el suport dels tècnics aquest procés resulta més intuïtiu i senzill.

Totes les peticions han estat tramitades i actualment arriben les resolucions de les beques, on l’Oficina Jove del Consell Comarcal continua al costat dels ciutadans per atendre i aconsellar.