El preu de l’habitatge es continuarà incrementant durant el 2023. Fotocasa calcula que el lloguer i la compravenda augmentaran durant tot aquest any, encara que de manera més moderada que el 2022. «La nostra previsió per a capitals com Madrid, que és un dels mercats més tensionats, és que la compravenda s’incrementi un 2% i el lloguer, un 6% durant l’any 2023», va assenyalar María Matos, directora d’Estudis i portaveu del portal immobiliari.

La majoria de les institucions internacionals preveuen una frenada de la compravenda a causa de l’augment d’interessos. Tot i que es detecta un alentiment de les operacions, això no significa que els preus disminueixin a curt termini.

Amb l’arribada de la pandèmia, el mercat immobiliari va viure una petita pausa de les pujades creixents del preus vista entre el 2014 i el 2019. A partir del 2021, la compravenda d’habitatge es va disparar i el 2022 va tancar amb la pujada més gran en anys. D’una banda, per la congelació de les operacions de l’any anterior, i, de l’altra, per un canvi de mentalitat. «La pandèmia ha fet que alterem la nostra recerca d’habitatge. A això, cal afegir-hi la incertesa derivada de la crisi de subministraments i la guerra», va explicar Matos.

La directora d’Estudis de Fotocasa va assenyalar que les pujades de preu durant el primer semestre del 2022 van ser altes, tot i que van mantenir la tendència vista l’any anterior. Tot i això, a partir del juliol, el preu va començar a escalar a xifres gairebé de doble dígit, coincidint amb la primera pujada d’interessos del Banc Central Europeu (BCE). «Al contrari del que es pensava, la demanda no s’ha assossegat a la baixa, sinó que està més dinàmica que mai». El 2022 va tancar amb un preu mitjà de 2.052 euros per metre quadrat. Un habitatge de 90 metres quadrats amb tres habitacions costa al voltant de 184.000 euros.

Hipoteques pels núvols

Les dades de subscripcions d’hipoteques registrades per l’INE certifiquen els números de Fotocasa. Al novembre, es van signar gairebé 40.000 crèdits hipotecaris, xifres no vistes des de fa dotze anys, a l’equador de la crisi financera provocada per l’esclat de la bombolla immobiliària (2008) i la crisi de deute subsegüent (2010).

Tot i això, el mercat és ara molt diferent del que es va veure durant la crisi financera mundial. Dues de cada tres hipoteques firmades al novembre (el 65%) van ser a tipus fix, mentre que abans de la crisi del 2008 només representaven el 3%. Les pujades dels tipus d’interès del BCE, que fan augmentar l’euríbor, no afecten de la mateixa manera hipoteques variables i fixes. Mentre que les primeres es veuen exposades a revisions a l’alça, les segones mantenen la mateixa quota durant tot el període que duri la hipoteca.

Les pujades d’interessos frenaran el finançament i faran més difícil adquirir els préstecs, però un cop el banc doni llum verda a un particular, la hipoteca romandrà inalterada durant tota la vigència del crèdit si aquesta és de tipus fix. Actualment, el tipus d’interès mitjà a l’inici de les hipoteques constituïdes és del 2,6%, segons xifres de l’INE, molt lluny dels tipus vists abans del crac financer, quan estaven a més del doble. «El mercat entra en un nou cicle econòmic. Veiem que hi ha una demanda latent que seguirà comprant durant el 2023 i no li importarà afrontar préstecs al 4%», va assenyalar Matos.

Els lloguers, a l’alça

Encara que la compravenda gaudeix de bona salut, això no suposa un descens del lloguer. L’any passat es va tancar amb la pujada més alta des de l’any 2018: els preus es van elevar a nivell estatal un 7,4%. Actualment, el preu del metre quadrat és d’11,03 euros, per la qual cosa un habitatge de 90 metres quadrats de tres habitacions costa gairebé 1.000 euros al mes.

Les previsions per part de Fotocasa és que els preus es continuïn incrementant, encara que a una velocitat més baixa que abans. Tant Barcelona com Madrid van mostrar reduccions significatives en l’increment de preus a finals d’any. Les dues metròpolis serveixen des de fa anys com el canari a la mina i anticipen els canvis del mercat. Tot i això, des del portal immobiliari adverteixen que aquestes reduccions podrien ser passatgeres i estimen que els preus seguiran a l’alça.

El mercat del lloguer pressiona des de fa anys pel desequilibri entre oferta i demanda. Pocs habitatges disponibles al lloguer per a una població creixent i conformada cada vegada més per famílies nuclears més petites. En províncies com Barcelona, Guipúscoa o Madrid, amb preus superiors als 15 euros per metre quadrat, el lloguer d’un habitatge com el descrit anteriorment pot arribar als 1.400 euros al mes.

Les deu províncies més cares, excepte Madrid, comparteixen que són llocs de costa, conformades per grans ciutats i amb una alta presència del mercat turístic, un altre element de pressió per al mercat immobiliari. Encara que la baixada o l’alentiment es consolidin i no continuï pujant, és previsible que els preus es mantinguin en aquests nivells durant molt de temps.