Les execucions hipotecàries sobre habitatges van repuntar un 9,7% entre gener i març a Catalunya si es compara amb el darrer trimestre del 2022, fins a les 847, segons les dades provisionals de l'Estadística d'Execucions Hipotecàries de l'INE. Del total, 742 eren habitatges de persones físiques, l'11,6% més, mentre que 105 eren de persones jurídiques, l'1,87% menys. En canvi, si es compara amb el mateix període de l'any passat, les execucions hipotecàries han retrocedit un 15%. Entre el grup d'habitatges de persones físiques, però, va pujar un lleuger 1,36% mentre que els processos contra persones jurídiques es van desplomar el 60,23%, segons les dades provisionals de l'INE.

D'altra banda, de les 847 execucions hipotecàries sobre habitatges a Catalunya, 95 corresponien a pisos nous i 752 eren de segona mà.

Al conjunt de l'Estat, el nombre tota d'execucions hipotecàries va pujar fins als 3.693, xifra que representa un retrocés de l'11,2% en comparació amb el trimestre anterior i el 31,1% menys que el mateix període de l'any passat.

Del total 3.130 eren habitatges de persones físiques, el 15,9% menys que el període entre octubre i desembre mentre que en comparació amb mateix trimestre de l'any passat, el retrocés va ser del 25,6%. Dins d'aquest grup, 2.543 eren habitatges habituals, el 16,6% menys que el trimestre anterior i el 25,3% menys que el primer trimestre del 2022.

Pel que fa l'execució sobre habitatges de persones jurídiques, se'n van registrar 563, xifra que representa un increment en comparació al quart trimestre però una reducció del 51,3% en relació al primer trimestre del 2022.