Qui no té un compte corrent al banc avui dia? S’ha tornat imprescindible: cobrem la nòmina, tenim els impostos i els subministraments domiciliats i gràcies a ell podem utilitzar un altre indispensable, la targeta, sigui de dèbit o de crèdit, o altres formats digitals, com el pagament amb el mòbil i el Bizum. Els comptes bancaris són la base de l’estalvi de les famílies, que a causa de la crisi econòmica derivada de la covid i de la guerra d’Ucraïna han perdut poder adquisitiu. Per això, al marge del que es vulgui estalviar sota el matalàs, és important saber quants diners cal tenir al banc per evitar ensurts.

A uns preus disparats, cal sumar-li una altra despesa que va a l’alça. La de les hipoteques variables. L’euríbor supera el 4% i segueix encarint les quotes que s'hagin de revisar.

Ni més, ni menys

Amb aquesta situació, costa quadrar els números. I més encara estalviar. Amb tot, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que no és recomanable tenir molts diners al banc. Tampoc ho és tenir-ne massa pocs: és qüestió de conèixer molt bé els ingressos i les despeses que tenim i destinar una quantitat fixa periòdica per estalviar.

Si no és ideal tenir-ne molts ni pocs, sorgeix un dubte: quina quantitat de diners és ideal tenir al banc? L’OCU respon a la pregunta: l’entitat aconsella tenir només una reserva de liquiditat que es pugui utilitzar en qualsevol moment per poder fer front a imprevistos, com una avaria del cotxe o el pagament a un manyà.

«Una quantitat prudent pot ser l’equivalent a tres mesos del teu salari», recomana l’organisme. Explicat amb un exemple: si un treballador guanya 2.000 euros mensuals, hauria de tenir estalviats uns 6.000 euros, aproximadament.

Fons de garantia per a 100.000 euros

L’OCU ho recomana per assumir tots els pagaments i obligacions una raó: els bancs no tenen capacitat per assumir tots els pagaments i obligacions en cas de fallida. Per molt que els diners siguin teus i els hagis estalviat amb sang, suor i llàgrimes. Espanya, com la resta de països de la Unió Europa, té un Fons de Garantia de Dipòsits que garanteix un màxim de 100.000 euros per titular.

«Si els teus estalvis superen els 100.000 euros en comptes i dipòsits, procura repartir-los en diverses entitats», recomana l’OCU. Així, si una persona té 130.000 euros en un sol banc i aquest fa fallida, només té garantida la devolució de 100.000 euros. En canvi, si el reparteix en dues entitats s’asseguraria rebre la totalitat dels estalvis.