Residència assistida i centre de dia amb transport adaptat. Tenim l'objectiu d'oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de les persones. Afavorim la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social en les millors condicions possibles. Amb el propòsit d'ajudar cadascun dels nostres usuaris, a la vegada que desenvolupem el seu projecte de vida amb la màxima digntat i autonomia possibles. Tanmateix, proporcionem suport i orientació a les famílies en l'atenció a les persones dependents. Cal posar l'accent en les nombroses activitats i tallers que duem a terme (excursions setmanals durant l'estiu, tallers de cuina...).

Amb el centre de dia de la Residència Sant Víctor volem promoure l'adaptació de les persones al centre, es poden realitzar estades temporals i de respir per a les famílies cuidadores; així facilitem que les persones puguin viure el màxim de temps possible en el seu entorn. Del Centre de dia destaquem la gran flexibilitat horària, de les 8 del matí a les 9 del vespre i el transport adaptat a Artés, Manresa i diverses poblacions més de la comarca.

Facebook: Residència Sant Víctor

Instagram: @residenciasantvictor