La pandèmia, l'encariment de matèries primeres i un canvi de regulació europeu impulsen de nou el sector.