Àngel Ollé Pujols serà el nou gerent del Consell Comarcal del Solsonès. Els grups de Compromís Municipal i ERC- Acord Municipal donen a conèixer el nom de qui assumirà la gerència de l’ens comarcal a partir del pròxim 12 de setembre.

Ollé, natural de Guixers i llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, i Postgrau en Gestió i Administració Local, serà proposat com a gerent pels grups que governen el Consell Comarcal del Solsonès en la sessió extraordinària que tindrà lloc pròximament. Substituirà l’anterior gerent del Consell Comarcal del Solsonès i també del Centre Sanitari, Marc Carrera, designat el 2015. A diferència del gerent anterior, el nou no acumularà la gerència del Centre Sanitari, la qual serà proposada pel Departament de Salut. Ollé percebrà un sou brut anual de cinquanta mil euros.

Les funcions del gerent, segons li atribueix la llei són, entre altres, les de dirigir l’administració comarcal, executar acords de Ple, dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals, autoritzar disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits que li atorga el ple, ordenar pagaments i retre comptes, dirigir el personal de la corporació i altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les del president i altres òrgans.

El govern del Consell Comarcal del Solsonès, format pels grups polítics de Compromís Municipal i ERC- Acord Municipal, proposaran al Ple la designació d’Àngel Ollé com a nou gerent de l’ens comarcal. A conseqüència dels resultats electorals de les eleccions municipals del passat 27 de maig, el grup de CM va aconseguir vuit consellers comarcals, el grup d’ERC en va aconseguir set, Ara Pacte Local (APC) es va quedar amb tres consellers comarcals i la CUP amb un conseller comarcal. Per això s’ha formalitzat un pacte de govern pels pròxims quatre anys entre els grups Compromís Municipal (CM) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La presidència de l’ens comarcal anirà els dos primers anys a càrrec de Benjamí Puig (ERC), alcalde de Pinell, i els dos anys següents a càrrec de M. Claustre Sunyer (CM), alcaldessa de Castellar de la Ribera.

Àngel Ollé s’incorporarà a la gerència del Consell Comarcal del Solsonès procedent de l’empresa privada. Anteriorment, ha exercit quatre anys de regidor del partit CUP-AMUNT a l’Ajuntament de Guixers, com a responsable de l’àrea d’Hisenda, Economia i Finances, Noves Tecnologies, Medi Ambient, Cultura i Patrimoni. La seva designació respon al perfil tècnic i executiu que buscava el nou govern de l’ens comarcal.