Quiosc Regió7

Regió7

Manresa també acabarà el 2022 sense nova planta de tractament de residus

L’equipament ha d’evitar que es colgui brossa a l’abocador que pot ser reciclada

Així serà l'equipament en el futur Arxiu Particular

La planta de tractament que ha d’evitar que milers de tones de residus reciclables vagin a parar cada any a l’abocador de Bufalvent, a Manresa, tampoc estarà enllestida enguany.

El govern municipal va comunicar fa gairebé 4 anys que la Generalitat havia posat sobre la taula un subvenció de 10,5 milions d’euros per al nou equipament ambiental. L’Agència de Residus de Catalunya ja va anunciar el 2017 que destinaria 10 milions d’euros a un nou equipament per tractar la fracció resta.

La planta de tractament de residus s’havia de començar a construir al parc ambiental de Bufalvent de Manresa l’any 2020 per tenir-la enllestida el 2021 o a començament d’enguany. No ha estat així.

A mitjans de l’any passat passava per la fase d’exposició pública del projecte.

La Comissió executiva del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va aprovar inicialment, el dia 7 de maig de l’any passat, el projecte constructiu de la planta de tractament de residus municipals del Bages, fracció resta.

Es tracta d’una instal·lació per minimitzar les tones de deixalles que es continuen en l’actualitat colgant a l’abocador quan podrien ser reciclades.

La infraestructura té l’objectiu de permetre el màxim aprofitament i tractament correcte dels residus previ a la disposició final del rebuig en el dipòsit controlat de Bufalvent.

Com serà?

La instal·lació es construirà al sud-est de l’espai ocupat actualment per la Planta de Compostatge, amb la qual compartirà algunes instal·lacions com la bàscula de recepció, la bassa d’aigües pluvials i dipòsit d’aigües brutes.

Disposarà d’una plataforma de recepció descoberta i pavimentada amb una amplada superior a 21 metres per permetre la maniobra de camions.

A la nau de recepció se situaran les fosses d’emmagatzematge dels residus accessibles a la maquinària mòbil per facilitar tasques de neteja i manteniment i l’operació de càrrega a la trituradora de restes vegetals o a la trituradora de la fracció resta, en cas que s’avariï el sistema principal de càrrega mitjançant una plataforma mòbil amb sistema hidràulic i braços articulats.

A la nau de recepció se situaran contenidors per emmagatzemar materials preseleccionats (fusta, fèrrics, plàstics i altres).

Incomplir el límit de despesa

El 25 de setembre del 2020, aquest diari va fer públic que l’Ajuntament de Manresa no havia complert els límits de la regla de despesa fixats per la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i s’havia vist obligat a aturar actuacions valorades en 674.000 euros. L’incompliment ja havia estat advertit en un informe pel departament d’Intervenció.

Aquesta situació va obligar el govern municipal a aprovar per ple un pla econòmic financer que marcava les mesures per ajustar-se a la regla de la despesa dels exercicis 2020 i 2021.

També es va aprovar la immobilització d’actuacions previstes per a la nova oficina de turisme i planta de residus, l’accessibilitat de l’edifici del mercat de Puigmercadal i formació de personal.

Entre altres recursos, es veien afectats 500.000 euros del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ja que el límit de despesa no afecta només la comptabilitat estricta de l’Ajuntament, sinó també la dels organismes municipals vinculats.

El govern va recordar que l’operació més important que tenia a les mans el Consorci era la construcció de la planta de tractament de residus.

Inicialment transport per carretera

Inicialment, la previsió era que les deixalles del Bages fossin traslladades per carretera al Centre de Tractament de Residus del Vallès durant 5 anys per ser inertitzades i després retornades per ser colgades a l’abocador del Parc Ambiental de Bufalvent.

Això implicava transportar per carretera milers de tones d’escombraries cada any fins a Vacarisses.

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ho va dir ben clar: «Mentre no es construeixi la nova planta del Bages, la fracció resta generada en aquesta comarca es traslladarà al Centre de Tractament de Residus Vallès». Però hi va haver canvi de plans.

Compartir l'article

stats