El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va fer saltar l’alarma. S’estava aprovant un Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) de més de mig milió d’euros i va voler subratllar que es tractava de factures compromeses «indegudament». La reacció del govern municipal d’ERC, PSC i Impulsem va ser assegurar que es tractava d’una situació «excepcional».

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va fer un acte de contrició assegurant públicament que «el primer que se sent incòmode» per aquest fet "és el propi regidor".

Massegú va començar la seva intervenció explicant que el punt de l’ordre del dia era per reconèixer crèdits a proveïdors sense poder seguir el procediment habitual. 

Eren 508.000 euros dels quals 461.000 per subministraments de llum i gas, que a causa de les grans fluctuacions de preus havia calgut suplementar. Altres eren factures de menor volum, totes d’enguany.

Advertiment de la Interventora

Un tema que no es va comentar a la sala, però que constava per escrit al dictamen era que la interventora havia deixat constància mitjançant informe que es tractava d’obligacions econòmiques indegudament adquirides i, conseqüentment, va acordar la suspensió de la tramitació.

Amb posterioritat es van tramitar informes preceptius del servei gestor, informe jurídic, informe de l’òrgan interventor i una resolució d’alcaldia que aprovava la liquidació de les quantitats a satisfer.

Un cop feta la tramitació legalment establerta es va presentar el dictamen per a la seva aprovació.

El regidor d’Hisenda va recordar que un cop feta la tramitació no es derivava cap tipus de responsabilitat i, per contra, en cas de no pagar el deute hi podria haver un enriquiment injust per part de l’Ajuntament. Així que es va tirar endavant el procediment amb el vot a favor d’ERC, PSC i Impulsem i el vot contrari de tots els grups de l’oposició. 

Per part de Junts, Ramon Bacardit, va recordar que l’Ajuntament de Berga havia utilitzat de manera recurrent el reconeixement extrajudicial de crèdit i que l’Oficina Antifrau havia fet un advertiment que es pot fer extensible a qualsevol altre municipi que faci servir aquesta via.

Bacardit va subratllar la gravetat d’un fet que mostra «problemes de coordinació interna, improvisació, manca de previsió o de realisme en l’elaboració del pressupost», i que denotava una situació que «no es pot transformar en habitual».

 El regidor d’Hisenda va reconèixer que el reconeixement extrajudicial de crèdit era «un indicador de pràctiques administratives millorables» i va tancar el debat l’alcalde Marc Aloy que va voler deixar ben clar que a l’Ajuntament de Manresa «no és una pràctica habitual» sinó «excepcional». Va recordar que l’Ajuntament havia passat de pagar 2 milions a 4 milions en un breu termini de temps pels consums de llum i gas i que vetllarien la qüestió.