Tot i que el teu gos no pertanyi a cap raça de les considerades perilloses, tenir una assegurança a tercers, de responsabilitat civil, que cobreixi les possibles trapellades que el teu animaló faci, pot ser una bona idea. També ho és tenir una assegurança que cobreixi els danys a l’animal en cas d’accident, robatori o pèrdua. I tampoc sobra tenir una assegurança mèdica que et garanteixi una assistència sanitària perquè el gos estigui cobert en cas que hagi de quedar-se en una residència o hospital, hagi de ser operat o hagi de rebre algun tractament.

Qualsevol propietari d’un animal de companyia pot contractar una assegurança, tot i que només és obligatori per als GPP (gossos potencialment perillosos). I això que t'expliquem, també val pels gats.

Dos tipus

A les companyies d’assegurances podràs trobar, generalment, dos models d'assegurança per a mascotes: una assegurança bàsica de responsabilitat civil i una assegurança integral o completa de responsabilitat civil. La primera d'elles inclou danys físics, materials, fiances i assistència jurídica vinculades al fet en què s'hagi vist involucrat l’animal assegurat.

La segona, que és la més contractada sobretot per als GPP, afegeix extres com una indemnització en cas d’extraviament o robatori i despeses veterinàries per als casos de sacrifici o defunció.

Imprevistos

Disposar d’aquest producte et pot venir especialment bé si ets amo d’un gos o un gat. Així, hi ha pòlisses que es poden contractar per entre 12 i 18 euros i ens poden treure un gran problema si es produeix una fatalitat que no esperem.

Els fixos

«La veritat és que no m’he plantejat contractar una assegurança», explica Eduard Cardona, que ha adoptat Kalu, un border collie de dos mesos i mig amb la seva parella. «L’important és que costi el mínim possible i que m'asseguri cobrir els danys a tercers. Incloure-hi extres i que surtimés cara, no, ni pensar-ho», afirma.

La raó? «Perquè hauria de pagar més per l’assegurança. No hi ha res gratis», defensa. Amb les assegurances pagues els fixos més la possibilitat d’un sinistre. O sigui, els fixos els pagues o a l’empresa d’assegurances o al veterinari del barri, i jo prefereixo pagar al del barri que no a una gran empresa», matisa.

Quan parla dels «fixos», Cardona s’està referint a medicaments, vacunes i visites al veterinari.

Perquè els animals també emmalalteixen, poden tenir un accident, perdre’s o agredir sense voler terceres persones. El cert és que mantenir un animal i donar-li totes les cures necessàries no és barat i els imprevistos passen. I els que adopten mascotes i els tracten com un més de la família en són cada vegada més conscients.

Diferències

Al mercat, hi ha diferents assegurances dissenyades per garantir la protecció i benestar de mascotes –sobretot gossos i gats– i, per tant, la tranquil·litat dels seus cuidadors. Però a l’hora de contractar-ne una, s’ha de distingir entre el que és obligatori i el que és opcional o accessori.

Per començar, és necessari saber que, en termes generals, a Espanya no és obligatori contractar una assegurança per a les mascotes, tret de l’assegurança de responsabilitat civil en el cas de propietaris de gossos considerats GPP (gossos potencialment perillosos) i els seus encreuaments. En qualsevol cas, segons el Codi Civil, el "posseïdor" d'un animal és responsable dels danys que pugui causar.

Obligatori a Madrid

Com a excepció, a la Comunitat de Madrid és obligatori que tots els gossos tinguin aquesta assegurança, tot i que no siguin dels denominats com GPP. En aquesta comunitat se sanciona amb multes els qui no en tinguin.

La llei 4/2016 de Protecció dels Animals de Companyia de la Comunitat de Madrid «estableix l’obligatorietat que tots els gossos tinguin una assegurança de responsabilitat civil, tot i que no es tracti dels denominats gossos potencialment perillosos (GPP). Concretament, aquesta llei tipifica com a infracció lleu no tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil en gossos i, en el seu cas, en altres espècies que es determinin reglamentàriament, conclou la normativa.

Les cobertures

I dins de les assegurances, com passa amb les de la llar, de l’automòbil o de la salut, existeixen diferents cobertures. D’una banda, tenim la responsabilitat civil, és a dir la cobertura de les lesions corporals o danys materials (ja siguin a persones, gossos, gats o coses) que la teva mascota ocasioni a tercers, fins al límit establert que aparegui a la pòlissa.

Una altra cobertura és la d’assistència sanitària, per malaltia o accident. A més, les pòlisses poden incloure altres garanties com indemnització en cas de robatori o extraviament, defensa jurídica i cobertura de despeses judicials davant denúncies relacionades amb l’animal, reemborsament de les despeses d’estada en una residència en cas d’hospitalització del propietari, cobertura de les despeses de sacrifici i eliminació del cadàver, etcètera.