Exmilitars declaren sota jurament que els Estats Units oculta ovnis. Si és veritat, hi ha un seguit de qüestions que no es poden deixar passar. Una cosa és tenir clar que si a l’univers hi ha tants planetes com grans de sorra a la Terra (incloent els deserts no només les platges) alguna civilització més hi haurà. I, una altra, que hi hagi constància del codi de bastidor de l’artefacte extraterrestre volador.

Un aspecte molt interessant és l’aplicació de l’enginyeria de tecnologia inversa que, segons els exmilitars, s’utlitza per arribar a conclusions sobre els artefactes.

Aquesta tècnica permetria saber moltes coses que els alts comandaments governamentals de l’encara país més poderós del món coneixerien i la resta no. Si, efectivament, tenen les naus extraterrestres -o el que quedi d’elles-, podem saber per la ubicació dels números de bastidor quin grau de delinqüència hi ha a la seva cultura. Si tenen marcat fins i tot l’equivalent al vidre del retrovisor o al catalitzador o a la bicicleta que transportin, voldria dir que hi ha molt extraterrestre pispa, cosa crucial per apamar-los. Si hi ha un cendrer vol dir que fumen, també es podria saber per indicis si es pinten les ungles, si beuen alcohol i, en cas negatiu, amb quines altres substàncies s’intoxiquen, en el cas que ho facin. Quina estructura social tenen? Hi ha residències per a extraterrestres d’edat avançada o opten per la convivència amb la família fins al final?

De veritat llegeixen la ment? M’estan influint d’alguna manera telepàticament a l’hora d’escriure aquest article perquè tranquil·litzi o intranquil·litzi el personal? És crucial tenir informació sobre quin peu calcen. ¿Són del tipus del que no cal preocupar-se perquè amb un virus supersofisticat ens eliminen en un plis sense assabentar-nos o mes bèsties i ens poden arrencar la columna vertebral com nosaltres l’exoesquelet a una gamba?

I amb aquests coneixements podem començar a forjar una federació que posi sota el mateix paraigua totes les nacions -no hi ha res que uneixi més que un enemic comú- i després avenir-se amb els extraterrestres bons per crear una confederació de planetes que ens situï en un front unit contra els extraterrestres dolents i passar a un altre període històric, el de la conquesta interestel·lar. Si no, sempre podem tornar als «Expedients X» de Mulder i Scully i anar els dies 11 de cada mes a Montserrat a mirar les estrelles i continuar somiant l’infinit.