El govern del Consell Comarcal del Solsonès, format pels grups polítics de CM i ERC-AM, proposaran al ple la designació d’Àngel Ollé com a nou gerent de l’ens comarcal.

Ollé, natural de Guixers i llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, i Postgrau en Gestió i Administració Local, serà proposat com a gerent pels grups que governen el Consell Comarcal del Solsonès en la sessió extraordinària que tindrà lloc properament.

El nou gerent no acumularà la gerència del Centre Sanitari, que serà proposada pel Departament de Salut. Ollé percebrà un sou brut anual de cinquanta mil euros.

El nou membre s’incorporarà a la gerència del Consell Comarcal del Solsonès procedent de l’empresa privada.