El porta a porta del comerç estalvia 85.000 euros a Igualada

La reducció d'aportació de residus a l'abocador és notable en els primers mesos d'aplicació del sistema

El regidor Miquel Vives amb una agent informadora en un establiment d'Igualada

El regidor Miquel Vives amb una agent informadora en un establiment d'Igualada / Aj Igualada

Enric Badia

Enric Badia

Més de 600 establiments grans productors de residus participen en el porta a porta comercial que s'ha implantat en els darrers 6 mesos a Igualada. Entre els adherits a la iniciativa hi ha restauradors, supermercats, floristeries, carnisseries, fruiteries, peixateries, pastisseries i fleques, els paradistes del Mercat de la Masuca i els equipaments municipals.

La recollida de la selectiva ha tingut un increment notable durant aquest període. En el cas del envasos, ha anat augmentant mes a mes i en els darrers tres mesos de l’any s’ha estabilitzat a l’entorn de les 11 tones mensuals. El paper i cartró comercial, que ja es recollia de forma selectiva a la porta d’alguns establiments, ha experimentat un creixement important des de la implantació total del sistema, recollint-se 58 tones més del que anteriorment es recollia. Pel que fa a la fracció orgànica comercial, durant el segon semestre s’han recollit 110 tones més respecte el mateix període de l’any 2021.

D’altra banda, aquest increment dels residus recollits selectivament s’ha traduït en un descens en la generació del rebuig (tot allò que no es recicla i va a parar a l’abocador). Concretament, l’any 2022 és l’anualitat amb menor generació de quilos de rebuig, seguint la tendència de decreixement dels darrers anys. En xifres absolutes l’any 2022 s’han recollit 713 tones menys de rebuig.

Si traduïm aquesta millora en la selectiva i la reducció de la fracció de rebuig en tones de CO2 emeses a l’atmosfera, durant el 2022 s’han evitat 526,42 tones de CO2. Aquestes dades han suposat també un estalvi en concepte d’abocador de 85.653,58 euros per al 2022.

L’Ajuntament ha facilitat l’adaptació al nou sistema de recollida de residus amb la realització de les sessions informatives inicials, i el suport i l’acompanyament de les informadores ambientals. També ha facilitat el material necessari (bujols i/o bosses de reciclatge) per al correcte lliurament dels residus als serveis de recollida, en funció de les característiques de l’establiment i la quantitat de residus generats.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha dit que “Les dades de recollida de residus demostren l’èxit de la implantació del nou sistema de recollida comercial Porta a porta amb increments en la recollida de totes les fraccions i amb una reducció important de la fracció rebuig. La implicació de totes les parts ha fet possible estalviar l’emissió de 526,42 tones de CO2 a l’atmosfera”.

Millores en altres serveis de recollida de residus

A més a més, de la implantació del sistema Porta a Porta Comercial, s'hi han sumar altres millores aplicades a diferents serveis de recollida selectiva com l’obertura dels diumenges de la deixalleria fixa, el nou servei de recollida d’esporga amb saques, l’augment a dos dies de la recollida gratuïta de voluminosos i l’increment de contenidors de roba.

L’obertura dels diumenges al matí de la deixalleria ha estat una d’aquestes millores, complint així amb una demanda dels ciutadans. Una altra de les millores introduïdes, ha estat l’increment de la freqüència de la recollida gratuïta de voluminosos, passant a ser dos dies per setmana. En total s’han comptabilitzat 1.362 peticions de recollida des del mes de juny que es va implantar l’augment fins al desembre de l’any passat.

Hi ha també un nou servei de recollida d’esporga amb saques, a través del qual, els ciutadans poden sol·licitar una saca i concertar la seva recollida a la porta de casa. Del juliol al desembre s’han comptabilitzat un total de 156 saques.

I s'ha incrementat el nombre de contenidors de recollida de roba, passant de 16 a 45 contenidors. Aquesta mesura ha fet incrementar un 68% els quilos de roba recollida. Concretament, l’últim semestre del 2021 es van recollir 52.627 kg i el mateix semestre d’aquest 2022 es van recollir 88.390 kg, és a dir, més de 30.000 quilos de més.