El Consell Comarcal de l’Anoia ha encarregat un estudi per conèixer la situació actual i a curt i mig termini del comerç en els municipis de menys de 5.500 habitants de la comarca, que també servirà per identificar estratègies públiques i privades possibles que permetin mantenir el teixit comercial d’aquests municipis, perquè la pèrdua de botigues és un dels problemes d'aquestes localitats. A l’Anoia hi ha 28 municipis de menys de 5.500 habitants, dels quals s’estudiaran els 16 que compten amb comerços, alimentaris i no alimentaris.

Des del setembre fins ara s’ha treballat en les tres primeres fases del projecte: la diagnosi del comerç de proximitat als petits municipis de l’Anoia, s’han estudiat iniciatives que han garantit la continuïtat del comerç de proximitat en altres municipis petits, i s’han treballat estratègies de suport al comerç de proximitat en els municipis petits.

La quarta fase del projecte es durà a terme dimecres 13 desembre amb una Jornada comarcal d’intercanvi d’experiències públiques i privades de suport al manteniment del comerç de proximitat en municipis petits. Hi participaran iniciatives tant de l’àmbit públic com públic-privat que hagin tingut èxit en reforçar, mantenir i protegir el comerç de proximitat en municipis petits, així com representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Associació Micropobles de Catalunya. Els interessats a participar-hi poden inscriure’s a anoia.cat

Durant el 2024 tindrà lloc l’última fase del projecte, que consistirà en reunions de treball amb ajuntaments i amb comerços de proximitat per dur a terme les estratègies identificades com a prova pilot. El Consell Comarcal acompanyarà els ajuntaments en la posada en marxa de les estratègies decidides.