L'impacte de la covid 19 en els centres educatius de la Catalunya Central està seguint en aquest segon trimestre una evolució sensiblement diferent a la del primer. Ara, el nombre de grups i persones confinades només ha augmentat en dues ocasions, en tancar la primera i la segona setmana, i des de llavors no només s'ha estabilitzat, sinó que en el balanç de la quarta les xifres ja posen de manifest un marcat descens (agafem com a referència les dades de cada dissabte).

Per contra, en el primer trimestre, la suma de les sis comarques d'aquesta administració territorial van dibuixar una progressiva corba ascendent durant un total de set setmanes consecutives. El pic més alt es va registrar llavors en el tancament de l'última setmana d'octubre (239 grups confinats), i va ser a partir de la vuitena que va començar a produir-se un marcat descens.

Aquesta evolució diferenciada es podria deure a dos factors. El principal és que en el primer trimestre ja es va evidenciar que l'impacte de la covid a les escoles seguia una línia molt paral·lela a la situació general, i en aquell cas el curs va començar en una situació d'inici de creixement de la segona onada, que va anar en augment durant les sis setmanes següents. El segon trimestre, en canvi, ha coincidit amb l'onada ja molt crescuda, i en aquests moments ens trobem en un context general de desacceleració de contagis. Un segon factor és el fet que es fan molt més testos ràpids (comptant-hi les automostres que s'han promogut entre els professionals dels centres educatius), que alhora que permet detectar més positius, també permet decretar aïllaments abans que aquests tinguin un impacte més ampli en els grups bombolla.

El balanç de la quarta setmana (amb xifres de dissabte, 6 de febrer, extretes del portal Traçacovid) ens diuen que al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona s'ha tancat amb una quarta part menys de grups confinats que set dies abans, i s'afegeix al descens que ja es va produir el 30 de gener. En concret, al conjunt de la Catalunya Central s'ha passat de 157 grups a 117 en una setmana (40 menys), el que suposa aquest descens del 25,48%. Si agafem com a referència el nombre de persones que en el tancament de setmana estaven confinades per la detecció de com a mínim un positiu en els seus grups bombolla a les llars d'infants, escoles de primària i instituts, el descens encara és més accentuat en xifres relatives, ja que s'ha passat de 3.570 a 2.457, un miler menys, que suposa una baixada del 40%. Una setmana més, si agafem el nombre de grups confinats amb relació al total de grups bombolla que hi ha sumant tots els centres d'aquestes sis comarques podem veure que l'impacte de la pandèmia a les aules continua sent molt baix. Aquests 117 grups que hi havia en el tancament de la setmana suposa el 2,2% dels 5.201 que hi ha en el conjunt d'aquest territori. Per tant, segueix plenament la mitjana marcada al llarg de tot el primer trimestre, que es va situar en aquest 2% i escaig. En el tancament d'aquesta quarta setmana hi havia 75 centres que tenien com a mínim un grup confinat, el que suposa el 17% del total de la Catalunya Central (n'hi ha 441).

En aquest últim balanç, l'única comarca que ha registrat un canvi a l'alça ha estat el Moianès, que ha duplicat el nombre de grups (de 3 ha passat a 6) i el de persones confinades ha crescut de 69, situant-se en un total de 153.

D'entre les comarques amb més pes demogràfic d'aquest territori, l'Anoia és la que ha registrat un descens més accentuat en els confinaments en nombres relatius, ja que en el cas de les persones afectades ha baixat el 76% (684 menys que la setmana anterior fins a situar-se en 206). I és que en nombre de grups, en només una setmana ha passat de 38 a 11. Però també al Bages, que és la comarca amb més població, s'ha registrat en aquesta quarta setmana una baixada més que notable amb relació a l'anterior. En el tancament de xifres del cap de setmana hi havia 29 aules i 632 persones confinades, el que suposa, respectivament, un descens de 18 grups (-38,30%) i 425 persones (-40,25%).

Al Solsonès i a la Cerdanya no hi ha hagut pràcticament cap variació en les dades entre la tercera i la quarta setmana del segon trimestre. De fet, en tots dos casos presenten xifres molt baixes. De fet, la Cerdanya va tancar la setmana amb únicament un grup confinat, mentre que al Solsonès n'eren sis.