Els centres educatius de la regió central han tancat el mes de febrer, i amb ell la setena setmana del segon trimestre, amb unes dades de la covid-19 absolutament estabilitzades i que continuen posant de manifest un impacte realment baix, des del punt de vista percentual, en termes de confinaments. Dues dades que són les que directament així ho evidencien. La primera, que en el tancament d'aquesta setena setmana el nombre de centres de la Catalunya Central que tenien com a mínim un grup confinat era el 14%. En xifres absolutes, parlem de 62 escoles, instituts o llars d'infants (majoritàriament am només un grup fent quarantena) d'un total de 441. Si per establir aquest percentatge ampliem l'àrea territorial afegint-hi dues comarques que no formen part de la Catalunya Central administrativa, però sí de la zona d'influència de Regió7, la Cerdanya i l'Alt Urgell, la proporció encara es redueix al 13,3%, ja que parlem de 65 centres amb algun grup confinat d'un total de 487. La segona dada percentual que ens torna a corroborar aquest impacte relativament baix de la covid-19 a les aules l'obtenim, una setmana més, si el que agafem com a referència no són els centres, sinó els grups-classe. A la Catalunya Central n'hi ha un total de 5.201, i en el balanç final d'aquesta setena setmana s'havien hagut de quedar a casa per l'aparició d'algun positiu un total de 126. És a dir, se segueix mantenint en la mitjana del primer trimestre, per sota del 3%.

Pel que fa al percentatge de centres amb algun grup confinat, destaca especialment, per la banda baixa, el Berguedà, ja que va cloure aquesta última setmana de febrer amb un únic centre confinat d'un total de 44 (equival al 2,2%), i encara amb només un grup, que afectava només 13 persones. De fet, en aquesta comarca s'ha registrat entre aquesta setmana i l'anterior un descens del 74% en el nombre de persones confinades.

Tanmateix, en el conjunt de la Catalunya Central hi ha hagut un lleuger ascens, tot i que pràcticament imperceptible, ja que s'ha passat de 124 grups confinats a tot just 2 més, 126. I el comportament és molt similar en tots els casos. Només el Moianès i el Solsonès han tingut, en termes relatius, un creixement una mica més accentuat. En el primer cas, s'ha passat de 3 a 9 grups confinats (+200%) i el nombre de persones s'ha multiplicat per tres (de 77 es va passar a 229), però concentrats en només dos centres. Al Solsonès, el nombre de grups s'ha gairebé duplicat (de 5 ha passat a 9), mentre que el de persones confinades d'aquests centres ha crescut el 52% (de 117 ha passat a 178).

De la Cerdanya destaca que es va tancar la setmana amb només dos centres amb grups confinats, però amb una afectació concentrada important, ja que l'escola Mare de Déu del Talló de Bellver tenia amb dades de dissabte sis grups en aïllament domiciliari, i l'institut Pere Borrell de Puigcerdà quatre, el que sumava un total de 236 persones. I fins a aquella data s'hi havien detectat entre tots dos una vintena de positius.

Al Bages, les xifres s'han mantingut pràcticament idèntiques entre la sisena i la setena setmana del trimestre.