El Consell Comarcal del Bages ha iniciat les obres del nou dipòsit de 2.000 m3 d’aigua per a l’estació de tractament d’aigua potable del sistema Bages Llobregat, que s’ubica a Sallent.

La nova infraestructura permetrà millorar la fiabilitat del sistema Bages Llobregat i el dotarà d’una major garantia de subministrament ja que n’ampliarà la capacitat de reserva.

El nou dipòsit s’ubicarà a l’estació de tractament d’aigua potable de Sallent, que potabilitza aquest recurs natural que procedeix de la Séquia de Manresa i el condueix als municipis de Sallent, Artés, Avinyó i Calders.

El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata, explica que «el nou dipòsit permetrà oferir el volum més gran subministrable a tot el sistema i permetrà la distribució de l’aigua allà on es necessita, ja que la reserva s’ubica a l’inici del sistema».

El conseller afegeix que «es disposarà de més marge de seguretat per reaccionar davant possibles incidències i es dependrà menys dels bombaments d’aigua». El nou dipòsit també permetrà una gestió més eficient dels sistemes de bombament.

Els treballs, que tenen un termini d’execució de cinc mesos, tenen un pressupost de 455.000 euros més IVA. Disposen d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua i també s’ha sol·licitat finançament a la Diputació de Barcelona a través del Programa general d’inversions 2020-2023.

El Consell Comarcal del Bages, per delegació dels ajuntaments, és l’ens responsable del sistema d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, que està en funcionament des de mitjan 2015 i dona servei als municipis de Sallent, Artés, Avinyó i Calders.

Una infraestructura llargament reivindicada, que es va començar a projectar a final de la dècada dels 90 i que s’ha anant executant en diferents fases, tot i que la principal es va posar en marxa ara fa set anys per poder resoldre les dificultats d’abastament que fins llavors tenia aquest territori.