L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola disposa des d’ara d’un pla d’actuació municipal d’habitatge. Es tracta d’un instrument que defineix les polítiques en aquest àmbit per als pròxims anys. Analitza les actuacions que s’estan fent i les que es podrien realitzar per combatre els aspectes que més preocupen. L’estudi l’han elaborat els tècnics de l’Ajuntament, amb l’assessorament de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

L’informe recull 21 actuacions que volen reorganitzar la gestió municipal de l’habitatge, així com garantir la creació dels immobles protegits necessaris per cobrir les necessitats actuals i futures de la població. A més, té l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’estat d’ocupació i conservació del parc d’habitatges. Per últim, recull un seguit d’accions per a la creació d’habitatge públic.