Sant Fruitós de Bages vol connectar el poble amb tota l’àrea que comprèn el parc de la Torre de Sant Martí perquè esdevingui l'altre gran pulmó verd del municipi, i consolidar-lo com a punt de referència per al lleure igual com s'ha fet amb el Bosquet. L’Ajuntament ha elaborat un Pla Director per desenvolupar aquest sector situat al nord del nucli al voltant de l’avinguda de Lluís Companys, que esdevindria el punt d’enllaç entre la part més urbana i la part més rústica.

El document, que aquest febrer es presentarà públicament a veïns i entitats perquè hi facin aportacions abans de sotmetre’l a l’aprovació del ple, parteix de la voluntat d’ordenar una àrea que encara està en procés de creixement «i que volem dignificar» amb una planificació adequada i el màxim d’integrada possible amb l’entorn, tal com s’ha fet amb la vessant sud, on hi ha la zona del Bosquet i la finca de Can Figueras, segons ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i Territori de Sant Fruitós, David Uró. L’actuació, que es faria per fases, afecta una àrea d’unes 28 hectàrees, que comprèn l’avinguda de Lluís Companys i entorns en tot el seu recorregut de cap a cap, o sigui, des de l’enllaç amb la carretera de Berga per la rotonda que va cap al cementiri, fins a l’extrem oposat, amb l’encreuament amb la carretera de Vic. Actualment, aquesta avinguda només té urbanitzada la part central i s’haurà de desenvolupar tal com preveu el POUM, però a més, incorporarà aquestes trames d’espai verd (bàsicament per la vessant nord) que serviran de transició entre l’àrea pròpiament urbana i l’espai més rústic que inclou el parc de la Torre de Sant Martí.

La intenció és que aquesta avinguda, a l’entorn de la qual hi ha l’institut Gerbert d’Aurillac i la nova biblioteca, i molt a prop també l’escola Monsenyor Gibert i la llar d’infants Les Oliveres, sigui una via «homogènia» de punta a punta, amb la incorporació d’un carril bici i espais arbrats, a banda dels aparcaments i els carrils per a la circulació de vehicles.

En paral·lel al vial i cap al nord (i per darrera l’àmbit de l’institut), es desenvoluparan aquests espais verds de transició i de connexió amb el parc de la Torre de Sant Martí, on també es faran actuacions de preservació i millora. Es tracta de fer un manteniment dels camins que ja hi ha dins del parc i la seva integració amb l’edifici de l’institut, i crear-ne de nous, amb alguns itineraris circulars com l’actual. També es contempla un projecte de gestió forestal dins d’aquest mateix àmbit.

També hi haurà verd cap al sud

Al sud de l'avinguda també es preveuen espais verds i pensats per al passeig o l’esbarjo, tant a l'entorn de la biblioteca com a l’actual descampat entre l’escola bressol i el tram encara per urbanitzar de l’avinguda en la seva perllongació fins a la carretera de Vic. Per altra banda, la plaça de Salvador Espriu, que conforma un triangle amb circulació per cada costat, es pacificarà amb un espai per al trànsit rodat en els dos sentits però limitat a la banda esquerra, mentre que l'àrea restant serà una zona arbrada. I finalment, a l’extrem, oest de l’avinguda es preveu un altre petit espai verd i es recuperarà el bosc de ribera que envolta el col·legi Paidos pel sud.

Una proposta per parts

Es tracta d’un projecte que es completarà a llarg termini, i que s’haurà d’anar desenvolupant per parts, amb la prèvia incorporació al POUM d’algunes de les aportacions que inclou el document i que per ara no estan previstes en el planejament vigent. També s’hauran d’adquirir terrenys que no són municipals. Abans que res, l’equip de govern vol donar a conèixer la proposta a veïns i entitats, però amb la intenció d’aprovar el Pla Director (que ja recolliria les aportacions veïnals) al ple ordinari del març. La primera de les actuacions seria la millora interior del parc, de la qual es podria aprovar la redacció del projecte en aquest mateix ple, si bé encara no està assegurat.