L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha donat llum verd en un ple celebrat aquest dijous al nou Reglament Orgànic Municipal. Una reforma que pretén posar al dia un document que datava del 1987 i amb la que, entre altres aspectes, regularitza els temps d’intervenció al ple i permetrà el vot a distància per causes majors i justificades (permís de maternitat/paternitat, lactància compactada o equiparable o en situació de malaltia prolongada greu). L’aprovació inicial del nou reglament s’ha fet per unanimitat.

L’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, ha concretat que entrarà en vigor «a la propera legislatura per terminis, però consideràvem que era necessari que quedés aprovat ja», per tenir-la a punt per al nou mandat.

Segons el batlle, les successives reformes del marc legislatiu del règim local, l’experiència acumulada durant tots aquests anys, el creixement del municipi i la necessitat de donar resposta a noves realitats i d’adaptar-se als avenços de les noves tecnologies han motivat la necessitat i conveniència d’obrir un procés de revisió i actualització d’aquest Reglament Orgànic per adaptar-lo i donar resposta adequada a la realitat actual i a les exigències municipals i ciutadanes.

El nou Reglament orgànic s’ha creat fruit d’un debat i d’aportacions de tots els grups municipals. El document tracta l’organització institucional, quins són els òrgans de representació, assessorament i control i del seu règim de funcionament, dels membres de la corporació i del seu estatut –és a dir, els deures i drets dels regidors i regidores-, i de la informació i participació ciutadanes.