La pista esportiva del carrer de les Flors, al barri de Santa Maria, serà objecte d’obres de millora de la pavimentació a partir del dilluns 27 de març. Aquesta actuació donarà lloc a afectacions puntuals de mobilitat per a vehicles i persones. Es tracta de la segona fase de les obres que es van portar a terme en aquest sector l’any passat, amb la millora del parc infantil i de les vies d’accés. El pressupost de licitació d’aquesta segona fase és de 48.399 euros. També s’arranjaran les escales d’accés a la pista. El projecte ha estat impulsat per l’àrea municipal d’Esports i coordinat per l’àrea municipal d’Urbanisme. El termini previst d’execució de les obres serà d’unes deu setmanes.