El TSJC admet un recurs que vol aturar el canvi que permet posar plaques solars als runams

El contenciós l'ha impulsat l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent amb l'advocat Climent Fernández, que ja va guanyar el judici que va acabar amb els abocaments al Cogulló

El runam del Cogulló vist des de l'antiga via de transport de potassa des de Sallent

El runam del Cogulló vist des de l'antiga via de transport de potassa des de Sallent / ARXIU/DAVID BRICOLLE

David Bricollé

David Bricollé

La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit un recurs contra la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’activitat minera del Bages que possibilita la instal·lació de parcs solars als runams salins. El recurs l’han interposat conjuntament, a través de l’advocat berguedà Climent Fernández, l’Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent, que en el seu moment ja va promoure les iniciatives judicials que van concloure en la sentència que va propiciar l’aturada definitiva dels abocaments al Cogulló, juntament amb un particular.

En concret, es presenta contra la resolució de la Comissió de Urbanisme de Catalunya, de data 19 de desembre de 2022, d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PDU, que afecta als termes municipals de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny. A grans trets, i tot i que serà a partir d’ara que hauran d’argumentar el motiu de la demanda, el recurs s’interposa perquè es considera que aquest canvi i la possibilitat que obre de fer servir els runams com a camps fotovoltaics contravé l’esperit del propi pla i, sobretot, que va en contra de les sentències fermes que insten a la restauració d’aquests dipòsits.

De fet, els precursors del recurs han explicat que aniran en la mateixa línia de les al·legacions que en el seu moment (després de l’aprovació inicial) van presentar contra la modificació del pla. Segons hi exposaven, consideren que aquesta voluntat de permetre l’ús dels dipòsits salins per ubicar-hi al damunt instal·lacions per a la producció d’energies renovables «constitueix un clar exemple de la perversió i ineficàcia del nostre actual sistema basat en un suposat Estat social i democràtic de dret, quin pilar fonamental hauria de ser la legalitat, i que trontolla i es veu bandejat pels interessos econòmics d’una empresa, els quals passen per damunt de l’interès general i públic que es sacrifica per donar satisfacció a aquell interès econòmic empresarial, fins i tot en contra de l’interès general que representa el compliment de les resolucions i sentències judicials». És en aquest punt que recorden les diferents sentències emeses, sobre la base d’infraccions de caràcter urbanístic, que van acabar motivant l’aturada de l’activitat del runam de Sallent.

En aquest sentit, apunten per exemple que en el marc d’execució d’aquells pronunciaments, per al compliment dels quals l’empresa va aconseguir sengles pròrrogues que li van permetre mantenir els abocaments fins al juny del 2019, «s’establia que, superat aquest període transitori, calia iniciar la retirada del runam salí dipositat per tal de desmantellar i restituir la situació en què es trobava en el moment en què s’havia d’haver incoat l’expedient de protecció de la legalitat urbanística».

Els promotors del recurs exposaven en les al·legacions que van presentar que el PDU de la Mineria previ a la modificació que, «en el marc del compliment d’una sentència judicial ferma que no ha estat modificada, ara el que es pretén és ignorar aquest objectiu i finalitat de la regulació recollida pel planejament, introduint una modificació dels usos radicalment incompatible amb aquell objectiu i finalitat conseqüència obligada d’un pronunciament judicial».

A més, consideren que hi ha «incoherència i contradicció» de les previsions recollides en aquesta modificació puntual del PDU. Així, exposen que «es pretén permetre l’ampliació dels runams salins a Súria, encara que sobre bases prèviament impermeabilitzades, si bé reconeixent el negatiu impacte paisatgístic, que obligaria a que la solució fos temporal i, per tant, amb obligació de retornar a la situació anterior. Mentre resulta que si s’arribés a modificar l’ús per permetre la ubicació d’instal·lacions de plaques solars al damunt dels runams salins causants dels lixiviats i del fort i negatiu impacte paisatgístic que tenen, la conseqüència fora la d’haver-los de mantenir permanentment mentre es trobin instal·lades aquelles plaques».

En aquest sentit, els promotors del contenciós exposen que, amb la modificació introduïda per Urbanisme i que ara ells recorren, «es desnaturalitza l’objectiu i raó de ser de la potestat de planejament si aquesta s’aparta de la seva finalitat d’ordenació racional de determinat espai físic, i s’utilitza com a medi d’eludir el compliment de sentències fermes de forma que s’allunya d’aquella finalitat que justifica l’atribució de la potestat i incorre en un manifest desviament de poder».

Montsalat critica el parc municipal fotovoltaic que es projecta al Fusteret

La primera idea que va sortir a la llum i que va motivar la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages va ser l’estudi que va transcendir el gener del 2021 de fer un parc fotovoltaic a la cara sud del runam del Cogulló de Sallent, que es va batejar amb el nom de Cogulló Solar Plant. Tanmateix, el primer projecte que s’ha concretat i presentat públicament a l’empara d’aquell canvi és un parc municipal d’energia solar fotovoltaica que es preveu ubicar al runam del Fusteret de Súria, que fins i tot compta amb la concessió d’un ajut econòmic d’1.215.077 euros de la Diputació de Barcelona.

Tanmateix, la plataforma ecologista Montsalat, un dels col·lectius més actius en la denúncia dels runams i les seves afectacions, es mostra crítica amb aquest projecte i manifesta que «farien bé l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona d’adonar-se que obstaculitzar o endarrerir la restauració del runam salí del Fusteret és una acció contrària a l’interès ambiental comú i manifestament il·legal», i exposa els decrets i sentències que «obliguen a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. El runam del Fusteret no n’és una excepció». Precisament, fa referència al contenciós interposat per l’Associació de Veïns de la Rampinya quan exposa que «el PDU de la Mineria del Bages, recentment modificat per donar cabuda a l’ús de parc solar fotovoltaic als runams salins del Bages, en el qual es fonamenta la pretesa legalitat del projecte de parc fotovoltaic al runam salí del Fusteret, està recorregut i sota contenciós precisament per haver entrat temeràriament a regular sobre la restauració, un objecte que està fora de la seva competència».

Montsalat també argumenta que les xifres del parc solar projectat a Súria «ignoren clamorosament el cost econòmic i ambiental de la gestió de la salmorra que el runam al descobert genera. Si es té en compte el cost ben real de la gestió de la salmorra, resulta evident que la seqüència correcta i beneficiosa per tothom és primer buidar de residus salins o bé impermeabilitzar i restaurar la zona per acabar amb el maldecap de la salmorra i després, aleshores sí, instal·lar un gran parc solar fotovoltaic»,

La nova planta de generació fotovoltaica es projecta en un extrem del runam surienc, el que es coneix com dipòsit salí vell, en el marc d’un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa minera ICL (propietària de l’emplaçament) per a la cessió gratuïta d’aquest espai.

El titular de la instal·lació serà l’Ajuntament de Súria i el parc solar municipal constarà de 2.048 mòduls fotovoltaics que generaran fins a 1,16 milions de kWh anuals i permetran reduir les emissions de CO2 de 559.336 kg anuals.

Subscriu-te per seguir llegint