L'Ajuntament de Súria compta amb un nou pla de control i gestió de colònies felines urbanes per millorar el funcionament d’aquests equipaments i evitar la superpoblació de gats urbans, seguint la normativa actual de protecció i benestar animal. El nou pla es proposa implantar un sistema de gestió de les colònies a través de persones voluntàries que estiguin reconegudes com a col·laboradores de l’Ajuntament.

El nou pla va ser aprovat recentment a través d’un decret d’Alcaldia. Les persones interessades s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament mitjançant una instància genèrica amb les seves dades personals, la indicació de les tasques que voldrien dur a terme i/o les colònies que voldrien gestionar. Les persones que formin part d’aquesta xarxa de voluntariat obtindran un carnet que les habilitarà com a col·laboradores de l’Ajuntament i rebran formació específica per tal que la gestió sigui correcta.

Actualment, l’Ajuntament no té convenis de col·laboració amb cap entitat de protecció d’animals. Per aquest motiu, la gestió de les colònies felines és directa, amb les àrees municipals de Medi Ambient i de Via Pública, a través de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, com a principals encarregades del seu correcte funcionament. Des de fa anys, l’Ajuntament aplica el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) com a sistema més efectiu i ètic per controlar la superpoblació de gats de colònies. Al mateix temps, promou el funcionament de colònies amb una correcta alimentació i gestió.