L’Ajuntament d’Avinyó incrementarà el 12% l’IBI i un 8,5% l’impost de vehicles

El consistori assegura que l’augment d’impostos ha de permetre disposar d’un fons per renovar algunes instal·lacions municipals

L’Ajuntament d’Avinyó preveu fer reformes a la piscina municipal

L’Ajuntament d’Avinyó preveu fer reformes a la piscina municipal / Arxiu/Ajuntament d'Avinyó

Redacció

Per tal de fer front a la inflació i compensar la despesa municipal, a partir de 2024 l’Ajuntament d’Avinyó durà a terme un seguit de modificacions dels impostos municipals que, segons informa el consistori, «permetran disposar d’un fons per poder dur a terme diverses actuacions en instal·lacions municipals que requereixen un manteniment i una renovació». Entre els impostos que s’actualitzen hi ha l’IBI, que pujarà un 12%, i l’impost de circulació, que tindrà un increment del 8,5%.

Segons fonts municipals, «la càrrega fiscal a Avinyó s’ha mantingut massa equilibrada en comparació amb els pobles veïns» i, per aquest motiu, «una adequada actualització dels impostos i les taxes és necessària per mantenir el poble amb uns bons serveis i poder-hi fer les inversions» necessàries. Entre les actuacions previstes hi ha la reforma de la piscina, les millores al local del jovent, al camp de futbol i al pavelló, reparacions en carrers i canonades d’aigua, la inversió en seguretat amb lectors de matrícules i l’adequació d’espais com la sala polivalent, entre altres mesures.

La proposta d’ordenances fiscals per la 2024 que l’Ajuntament ha aprovat provisionalment preveu que l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) passi del 0,625% al 0,7% (+12%) en béns urbans i del 0,55% al 0,6% (+9%) en béns rústics. L’IBI es repartirà en dues quotes al llarg de l’any i s’aplicarà bonificació d’aquest impost per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques un 50% o un màxim de 200 euros i en famílies nombroses un 25% o bé un màxim de 200 euros.

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), conegut com a impost de circulació, passa de l’1,77% a l’1,92%, que suposa un increment del 8,5% i s’aplicarà bonificació segons el vehicle, el carburant i l’antiguitat. Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a partir de l’any vinent es passarà del 3,35% al 3,85%, un 15% més, i s’aplicarà bonificació del 95% o un màxim de 200 euros per a instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

L’Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, no s’incrementarà i, a més, es bonificarà fins a un 95% en els casos que s’apliqui a parelles de fet o cònjuges, sempre que afecti l’habitatge habitual. Pel que fa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) el coeficient per situació passa a ser de l’1,72% en carrers de primera situació i de l’1,62% en carrers de segona situació. Les noves ordenances fiscals també s’adapten a les noves quotes, a la previsió de l’augment en els costos de la gestió de residus i del servei porta a porta.