L’Agència Comarcal de l’Energia s’apropa als 100 projectes redactats per a espais municipals

Es tracta de propostes tècniques en matèria d’autoconsum fotovoltaic i climatització renovable

Plaques fotovoltaiques instal·lades en un equipament de Navàs

Plaques fotovoltaiques instal·lades en un equipament de Navàs / CCB

Redacció

L’Agència Comarcal de l’Energia del Consell Comarcal del Bages fa balanç de l’activitat duta a terme durant l’any passat en què destaca la redacció de setze projectes executius d’autoconsum fotovoltaic, quinze de climatització amb aerotèrmia i vuit de climatització amb biomassa per a equipaments municipals, que se sumen a la quarantena de projectes executius redactats els darrers anys. Aquests projectes es posen a disposició dels ajuntaments perquè comptin amb els documents tècnics executables necessaris per poder accedir a subvencions i tinguin una major facilitat per executar-los. El pressupost total dels projectes redactats arriba als 8,6 milions d’euros.

Aquest any, l’Agència Comarcal de l’Energia ja està redactant setze nous projectes d’autoconsum fotovoltaic per a equipaments municipals i tretze més per als equipaments que conformen els sistemes d’abastament d’aigua que gestiona el Consell Comarcal del Bages (Bages Llobregat i Bages Cardener). En paral·lel, preveu treballar en l’impuls de dotze noves comunitats energètiques.

La redacció dels projectes ha estat possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona que durant els anys 2022 i 2023 ha aportat 200.000 euros a l’Agència de l’Energia, un import que s’ha tornat a sol·licitar de cara a les anualitats 2024-2025.

El conseller de Serveis Tècnics als Municipis del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata Lluch, destaca que «la redacció dels projectes d’autoconsum fotovoltaic i climatització renovable és una de les accions prioritàries i estratègiques de la institució que reforça cada any». Zapata afegeix que «es continuen promovent les comunitats energètiques i que, aquest darrer any, hem començat a treballar en l’impuls de quatre nous projectes de comunitats amb els ajuntaments i preveiem ampliar el suport a nous municipis».

L’Agència de l’Energia, en funcionament des de l’any 2014, presta assistència i suport en matèria d’energia als municipis de la comarca. S’inclouen serveis que van des de la comptabilitat i gestió energètica, assistència en la implantació de parcs solars i eòlics, jornades formatives i sensibilització a la població, redacció de projectes, estudis, plans i altres documents tècnics per la implantació d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica, fins a l’impuls de mecanismes de participació ciutadana en la transició energètica.