Artés aprova un nou pla urbanístic sense creixements externs i que descarta la variant sud

El document ha rebut ara el llum verd inicial i estarà sis mesos en exposició pública abans del definitiu

El nou POUM aposta pel màxim aprofitament del nucli urbà d'Artés i la regeneració del nucli antic

El nou POUM aposta pel màxim aprofitament del nucli urbà d'Artés i la regeneració del nucli antic / ARXIU/QUERALT CASALS

David Bricollé

David Bricollé

L’Ajuntament d’Artés ha aprovat inicialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb el qual es dona continuïtat a les tasques de revisió del planejament municipal que hi ha en vigor des de l’any 1988. El nou document ha rebut el vistiplau del consistori en el ple municipal celebrat aquest dijous, amb un total de 9 vots a favor (8 d’ERC i 1 de Junts per Artés) i 4 abstencions (2 de Gent d’Artés, 1 de Ciutadans i 1 del PSC).

L’equip de govern destaca que el POUM és un instrument «complex» que té l’objectiu de «planificar de manera coherent» els usos del sòl del municipi a curt, mitjà i llarg termini, «dins de contextos socials, econòmics i ambientals que poden canviar amb el pas del temps».

En aquest sentit, assenyala que el no pla aprovat inicialment proposa una bateria d’objectius «adreçats a què Artés continuï arrelant població i estimulant l’aparició de noves activitats econòmiques i serveis que contribueixin a millorar la nostra qualitat de vida i de les generacions futures». Com a elements clau, el proposa per exemple, transformar el sòl industrial obsolet que ha quedat dins el nucli urbà i que en alguns casos «esdevé barreres físiques», a canvi de «generar noves centralitats on el verd públic, els equipaments i l’habitatge accessible siguin protagonistes».

Creixement intern

En aquesta línia, subratlla que una de les prioritats a l’hora de redactar-lo ha estat que «contribueixi a regenerar i millorar el teixit residencial i industrial existent abans que proposar nous creixements urbanístics extensius que ocupin el sòl rústec». Apunten, el nou POUM tan sols preveu dos sectors de sòl urbanitzable de petita dimensió que són assumits «com una reserva a mitjà i llarg termini i que se situen en sòl rústec d’escàs valor paisatgístic i ambiental». Per tant, l’aposta és que «una part significativa de tot el potencial de nous habitatges, verd públic i equipaments que proposa el pla es materialitzen dins els límits del sòl urbà existent». A més, el POUM integra les recomanacions tècniques aportades per diferents estudis impulsats en els darrers anys, com el que se centra en la regeneració del nucli antic.

No a la variant sud

Pel que fa al sòl rústec, l’executiu en destaca que el Pla urbanístic «defensa el seu valor productiu, cultural i ecològic, i reconeix el seu paper clau en l’economia i qualitat de vida dels artesencs i artesenques». En aquest sentit, un dels aspectes més destacats és que rebutja la creació d’una variant al sud del nucli urbà prevista pel planejament territorial, que es considera que seria una «agressió al medi». L’equip de govern destaca que aquesta ha estat una decisió «molt important, validada i consensuada tècnicament amb els organismes competents en matèria d’infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya». I especifica que l’ajuntament ha comprovat que la futurible variant sud al seu pas pel sector de Roquinyons «esdevenia en una barrera física d’elevat impacte ambiental que, a més, impossibilitaria als artesencs i artesenques gaudir dels seus contactes quotidians amb la natura que envolta la vila».

L’executiu també subratlla que una part molt important del POUM «té a veure amb els usos que es proposen permetre o limitar dins el sòl urbà i del sòl no urbanitzable».

Sis mesos d'exposició pública

Ara es posarà a exposició pública durant sis mesos, període que l’equip de govern apunta que «és significativament superior als mínims requerits per la legislació vigent, i es fa amb l’objectiu de garantir el dret de totes les persones interessades a disposar de temps de qualitat per analitzar, reflexionar i resoldre els dubtes pugui generar la proposta que acabem d’aprovar inicialment».

Sis anys de tramitació

El procés de redacció del POUM es va iniciar l’any 2018 amb l’elaboració d’un document d’Avanç que va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovat per l’anterior equip de govern i oposició en ple context de pandèmia (setembre del 2020). L’equip de govern (ERC) subratlla que «és precisament aquesta continuïtat en els compromisos polítics assumits amb el veïnat d’Artés, la qual cosa ha permès que, en poc més d’un any i mig des de la formalització de l’Oficina del POUM, avui es pugui disposar d’un document robust, coherent i sensible amb els desafiaments socials, econòmics i ambientals presents i futurs del municipi».

El document de POUM ha estat elaborat pel mateix ajuntament, a través d’una oficina específica integrada als serveis tècnics municipals. L’executiu artesenc destaca que «la decisió de redactar el futur planejament urbanístic amb personal propi ha estat tot un encert, i mostra d’això han estat la gairebé vuitantena de reunions que s’han pogut mantenir al llarg del darrer any i mig, en les quals veïnat i ajuntament han pogut compartir i consensuar les propostes d’ordenació». També s’ha establert una comissió de seguiment «periòdica on govern i oposició hi ha pogut ser, debatre i arribar a consensos pel que fa al document».