Artés vol revitalitzar el nucli antic amb la Casa Museu com a epicentre

El municipi es dota d’un pla que proposa crear una borsa d’habitatges, reactivar l'activitat comercial i reurbanitzar espais públics

El nucli antic d'Artés concentra el 16,5% de la població del municipi

El nucli antic d'Artés concentra el 16,5% de la població del municipi / Arxiu/Queralt Casals

Queralt Casals

Queralt Casals

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat el Pla de Regeneració Urbana del Nucli Antic, un document estratègic que recull més de 40 actuacions, que ha de ser la base per a la transformació i desenvolupament del barri vell de la població. Entre les estratègies d’actuació que contempla el document, hi ha una millora de la connectivitat dels carrers, la reurbanitació de diferents espais públics i la creació d’un borsa d’habitatge. La Casa Museu, que s’està rehabilitant, es presenta com a principal pol d’atracció comunitari i s'apunta la possibilitat que incorpori un bar i un allotjament, com ara un alberg.

El consistori artesenc s’ha marcat com a objectiu revertir la tendència del nucli antic, amb un alt percentatge d’habitatges desocupats i una pèrdua de població. Per fer-ho té a les seves mans un pla que proposa per potenciar-lo, rehabilitar-lo i donar respostes a les mancances del barri. El treball, elaborat per la Diputació de Barcelona, fa referència a l'equilibri territorial, a la cohesió i el benestar social, a la posada en valor del nucli antic, a la millora de l'ecosistema urbà o a la corresponsabilitat publicoprivada, entre altres.

El nucli antic d’Artés, amb 995 habitants, concentra el 16,5% de la població del municipi. El barri presenta, com a principals debilitats, importants dèficits d’accessibilitat als carrers, poca activitat econòmica, edificis amb un estat de conservació força deficitari, una vuitantena d’habitatges buits i un índex d’envelliment de la població superior a la resta del municipi. El casc antic, però, també té fortaleses com la disponibilitat d’espais públics millorables i un potencial d’atracció turística. Per transformar la zona, el municipi disposa ara del Pla de Regeneració Urbana del Nucli Antic, que que recull més de 40 actuacions per desenvolupar en els pròxims anys.

La Casa Museu, element clau

El pla apunta que les dinàmiques de desplaçament de l’activitat econòmica i el progressiu abandonament de les edificacions residencials són aspectes difícils de revertir a curt termini, així que la creació de peces que puguin generar nova activitat i articular aquesta transformació agafa una especial rellevància. En aquest sentit, la Casa Museu, ubiacada a la plaça Vella i que es troba en procés de rehabilitació, esdevé un element clau des del punt de vista de la regeneració urbana del nucli antic.

L’actuació que proposa el pla és incorporar un bar, en modalitat de concessió pública al nou edifici de la Casa Museu perquè «això crearia una nova activitat econòmica en si mateixa, i ajudaria a dinamitzar l’activitat comunitària del barri». A més, apunta que, a mitjà termini, «la creació d’una nova activitat pot contribuir a crear-ne d’altres seguint l’efecte de taca d’oli». De la mateixa manera, planteja estudiar la possibilitat d’incorporar un possible allotjament, tipus alberg, que complementi l’oferta actual, i doni resposta a les necessitats d’allotjament dels visitants potencials d’Artés. Programar activitats que tinguin la Plaça Vella i la nova Casa Museu com a espai neuràlgic i que atreguin població de la resta del municipi i habilitar un espai comunitari dins l’edifici que pugui acollir iniciatives ciutadanes són altres aspectes que es poden promoure.

Millor connexió amb el centre

Entre les propostes per a l’equilibri territorial es planteja millorar la connexió entre el nucli antic i la resta del municipi amb la reurbanització de la cruïlla entre els carrers Barquera i Rocafort i la del carrer Sant Víctor i Carretera de Prats. També s'apunta la millora de la connectivitat dels carrers, tenint en compte que la xarxa d’espai públic presenta força discontinuïtats amb mancances d’accessibilitat.

D'altra banda, segons les dades obtingudes durant la redacció del Pla, el 31,05% de l’habitatge està buit i gran part són edificis antics, que presenten dèficits d’habitabilitat. Per fomentar la rehabilitació, la mobilització d'habitatge buit i definir models de gestió, el treball apunta la necessitat de fer un estudi d’habitatges. L’objectiu d’aquesta actuació és la mobilització de pisos actualment en desús i es proposa la creació d’una borsa d’habitatge per facilitar-ne la mobilització i la promoció de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús.

Impuls de l'activitat comercial

Segons el treball, al nucli antic hi ha força disponibilitat de locals buits, malgrat que alguns es troben en mal estat. Aquest fet pot ser, apunta, «una oportunitat per acollir noves tipologies d’activitat econòmica o de serveis». En aquest sentit, es recomana oferir incentius i suport als emprenedors locals per establir negocis al nucli antic o crear una estratègia de promoció i màrqueting per donar-lo a conèixer com a destinació de noves tipologies d’activitat econòmica, més enllà de la comercial (artistes, coworking…).

Una altra de les propostes del pla és la reurbanització de la plaça Faura, un espai de prop de 700 m² que actualment s’usa com aparcament i es planteja redefinir la plaça de l’Església, que és un dels principals espais públics del nucli antic, per posar-la en valor i posar les activitats d’estada al centre en detriment del trànsit rodat. El Parc de les Muralles, que és la zona verda més gran del nucli antic d’Artés, és un altre indret que es proposa reurbanitzar amb la incorporació d’una zona de jocs infantils, nova vegetació i espais per a gent jove.

Redefinir l'aparcament

Actualment una part significativa de la superfície viària del nucli antic està ocupada per l’aparcament de vehicles privats i existeixen uns 124 aparcaments, repartits entre diversos carrers i les places del nucli antic, i 49 de caràcter informal. Segons el treball, aquesta distribució de l’aparcament compromet l’ús de l’espai públic. Per això, es proposa la redacció d’un estudi específic d’aparcament que determini de quina manera pot redistribuir-se l’espai, minimitzant la problemàtica que això pugui causar a les persones residents.

Malgrat aquest estudi definirà accions concretes, d’entrada es defineixen alguns criteris com eliminar places d’aparcament de les places en benefici dels usos comunitaris, habilitar aparcaments dissuasius de caràcter paisatgístic al parc de les Muralles i habilitar-ne de provisionals en parcel·les i solars buits propers al nucli antic.

Altres accions proposades al pla són promoure la recuperació de l’Associació de veïns i veïnes del nucli antic, la redacció d’una guia d’estil d’intervenció a l’espai públic; desenvolupar un projecte d’il·luminació de les muralles i la senyalització de les fites i itineraris patrimonials i un programa d’activitats del nucli antic.

Els treballs per definir el Pla de Regeneració Urbanaa del nucli antic d'Artés s'han dut a terme durant l'últim any i s'han desenvolupat a través de sessions polítiques, tècniques i participatives amb veïnat de la zona. A més, s'han convocat dues sessions obertes al poble: una de treball i la de cloenda per explicar el document final. El document final és el resultat d'un encàrrec de la Diputació de Barcelona a la Cooperativa Estel, arran del catàleg de xarxa de l'any 2022.

Subscriu-te per seguir llegint