Un estudi alerta de problemes d'abastament d'aigua al Bages si no es prenen mesures per afrontar sequeres com l'actual

Un document presentat per consell comarcal recomana, entre altres, buscar noves captacions i millorar xarxes o connectar-les entre si per garantir el recurs

Presentació de l'estudi que ha fet aquest dijous el Consell Comarcal del Bages

Presentació de l'estudi que ha fet aquest dijous el Consell Comarcal del Bages / CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Redacció

Realitzar estudis de captacions d'aigua i construir-ne de noves, redactar Plans Directors, o millorar i reparar la xarxa actual per obtenir-ne el màxim rendiment. Són algunes de les propostes orientades a garantir el futur abastament d'aigua al Bages davant el risc que es vagin repetint períodes de sequera com l'actual. Les recull un estudi que el consell comarcal ha donat a conèixer aquest dijous, i que alerta dels problemes amb què es podrien trobar alguns municipis en un futur si no adopten mesures.

Es tracta d'una anàlisi sobre la disponibilitat d’aigua a la comarca i la possible afectació del canvi climàtic en els sistemes d’abastament municipals, que el Consell Comarcal del Bages ha presentat davant representants dels ajuntaments. El document ha comptat amb el suport de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i a la presentació hi ha assistit el diputat de l’àrea, Marc Serra Solé, que ha valorat especialment la capacitat d’anticipació i la voluntat de cercar solucions supramunicipals de l’ens comarcal. Les dades de 2022 indiquen que un 20% de l’aigua subministrada a la comarca va ser subterrània i un 80% superficial.

Pel que fa a la concessió d’aigua de cada municipi, que és el volum que l’ACA autoritza a utilitzar, en general, la comarca té recursos per cobrir la demanda actual i també en l’escenari de 2040. No obstant, aquests cabals concessionats es poden veure compromesos en situacions d’emergència per sequera com l’actual. Una cosa és la concessió i l’altra la disponibilitat real del recurs, i per això l’estudi planteja que alguns municipis podrien requerir d’actuacions per garantir l’accés a aquest recurs natural.

L’estudi conté una descripció de les principals fonts d’abastament municipals de la comarca amb un context també hidrogeològic i dels sistemes supramunicipals en alta. S’ha elaborat una fitxa per a cada municipi on es caracteritza la situació de l’abastament actual i s’analitza si es veuria afectat per una eventual reducció dels recursos hídrics a conseqüència del canvi climàtic i la disminució dels episodis de pluja. El document també incorpora propostes per a la millora dels sistemes d’abastament municipals i l’adaptació al canvi climàtic com poden ser realitzar estudis de captacions, redacció de Plans Directors, construcció de noves captacions, estudiar mesures d’eficiència hídrica, millores de rendiment en la xarxa, i estudiar possibles connexions entre xarxes d’abastament existents.

El conseller l’Àrea de Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages, Carles Garcia Estany, explica que “entenem l’estudi com el punt de partida a partir del qual el Consell Comarcal es reunirà amb els municipis per ajudar-los a cercar les millors solucions a les seves necessitats”.  

L’elaboració de l’estudi respon a les accions a desenvolupar que recull del Pla d’acció per al Clima i l’Energia Sostenible del Bages 2022-2030 promogut i aprovat pel Consell Comarcal del Bages.