Sant Fruitós farà més àgil la tramitació per tenir terrasses a la via pública

Als establiments de restauració se'ls renovarà de forma automàtica la sol·licitud sempre que ja l'hagin demanada en exercicis anteriors.

Terrassa d'un establiment de Sant Fruitós

Terrassa d'un establiment de Sant Fruitós / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Redacció

Qui tingui instal·lada una terrassa de restauració a la via pública a Sant Fruitós de Bages, ho tindrà més fàcil per anar-la renovant en un futur. Així ho estableix l'ordenança fiscal que regula l'ocupació de la via pública, i que el darrer ple municipal ha modificat amb el suport de tots els grups per poder agilitar els tràmits.

La modificació comporta diverses millores en l'ordenança fiscal, però el canvi més significatiu ve donat per la nova gestió de les sol·licituds d'instal·lació d'aquestes terrasses, amb l'objectiu d'evitar burocràcia als titulars de llicències. Així doncs, un cop entri en vigor aquesta modificació, les persones que ja hagin sol·licitat la instal·lació de taules i cadires a la via pública en anteriors anualitats, se'ls renovarà de forma automàtica la sol·licitud i se'ls girarà la quota corresponent sense que hagin de realitzar els tràmits cada exercici.

Es preveu que aquesta nova regulació entri en vigor la pròxima temporada baixa, la que s'estableix de novembre a abril.