Urbanisme aprova la captació de surgències salines que van a parar al riu a Sallent

El projecte el promou ICL, dins dels plans per conduir aquests punts d’aigües salobres que ara entren al Llobregat, tal com establia una sentència del 2016

Treballs de construcció del nou col·lector de salmorres, que ha d'evacuar les aigües salobres

Treballs de construcció del nou col·lector de salmorres, que ha d'evacuar les aigües salobres / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

David Bricollé

David Bricollé

La Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar els projectes presentats per l’empresa ICL Iberpotash per a la captació de dues de les surgències salines que hi ha detectades al llarg del curs del Llobregat en terme de Sallent. Són dues de les que ja estaven recollides en un projecte que la companyia va redactar i presentar fa set anys, anomenat Pla de remediació per a les surgències salines, document que (amb la seva execució) pretén donar compliment a la sentència que el Jutjat penal de Manresa va dictar el desembre del 2014, i que l’Audiència Provincial de Barcelona va ratificar en la major part de les seves disposicions el febrer del 2016. Una de les més rellevants era que ordenava la reparació de les salinitzacions causades pels runams, incloent-hi tots els punts d’aigua que el Tribunal va considerar que s’havien contaminat, i també les surgències salines que hi havia detectades.

Les surgències són punts d’aigua salobre (algunes d’elles naturals, d’altres que es considera que haurien estat causades per l’activitat industrial) que fins ara no eren captades i que, per tant, van a parar directament a torrents o, com en aquest cas, al riu. En concret, les dues que són objecte del projecte de captació que ara ha rebut el vistiplau d’Urbanisme són les que hi ha a l’alçada del polígon industrial l’Illa de Sallent (davant del complex miner de la Botjosa), a la riba dreta del Llobregat, i la del pont nou, també la banda dreta del riu i en ple pas pel nucli urbà de Sallent. En tots dos casos, el pla preveu la seva captació, bombament i conducció fins a les instal·lacions d’ICL Iberpotash, per al seu control i perquè d’aquesta manera deixin d’afectar el riu.

Un projecte que arrenca el 2010

Aquestes intervencions formen part, com es deia, d’un projecte més ampli que, d’alguna manera, té els seus orígens fa gairebé una dècada i mitja.

El juliol del 2010, Aigües de Barcelona va redactar el projecte de millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat (que precisament ara s’està executant fent-lo totalment nou), des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i el tram final al Prat del Llobregat. Un dels objectes d’aquell projecte era precisament la captació de les noves surgències detectades, la seva conducció i el seu abocament al col·lector de salmorres, tant a Súria com a Sallent.

La caracterització de les noves surgències es va fer en un document titulat Estudi de demandes per determinar la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, redactat per l’àrea de Planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua el juliol del 2006. En aquest estudi es definia l’existència de les surgències següents: El Fusteret, Riera de Conangle, Torrent de Soldevila, Pont Nou de Sallent, Illa del Llobregat i Riu d’Or, que en aquell moment sumaven una aportació de 43 l/s.

Convenis i sentències

Per tal de procedir a executar el mencionat projecte, el 13 de desembre de 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua i Iberpotash van signar un conveni de col·laboració per a la minimització i recollida de surgències salinitzades en l’àrea de la conca salina potàssica de la conca del riu Llobregat, en el qual es fixava que el període d’execució de les obres finalitzava l’any 2010, si bé es permetia la seva pròrroga fins a la finalització dels treballs programats. En data 10 de novembre de 2010 es va signar una primera addenda al conveni, alhora que es va acordar prorrogar la vigència fins al 31 de desembre de 2013. I el 27 de desembre de 2013 es va signar una segona addenda, per la que es va acordar prorrogar la vigència del conveni fins a l’execució del projecte d’ampliació i millora del col·lector de salmorra que permetés disposar de capacitat hidràulica per a l’evacuació de les aigües salinitzades de les surgències.

Però el 18 de març de 2016 el director de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar incoar un expedient d’extinció del mencionat conveni d'acord amb el contingut de la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de data 8 de febrer de 2016, la que, com es deia anteriorment, ratificava la del 2014 i que requeria a l’empresa la reparació dels punts contaminats i la captació de surgències.

Amb motiu d’aquesta mateixa sentència, en data de 6 de setembre de 2016, el Jutjat Penal de Manresa núm. 1 va dictar un auto incoant executòria, atorgant, entre d’altres, un termini de sis mesos a l’empresa Iberpotash per tal que presentés un nou Pla de remediació, presentació que va tenir lloc l’abril de 2017. Aquest pla va incorporar un avantprojecte de captació de surgències salines.

Són, doncs, aquests fets els que van provocar que l’execució d’aquestes captacions i el seu abocament s’hagi desvinculat del projecte de renovació del col·lector de salmorres i siguin un projecte independent d’aquest.

Subscriu-te per seguir llegint