El Punt Lila va registrar més de 2.100 accions durant La Patum 2022. Pràcticament tots els procediments portats a terme van ser de sensibilització, però també es va fer alguna acció per situacions de violència masclista reportades en el marc de la festa i fora d’ella.

Concretament, es van realitzar sis assessoraments a dones que van comunicar que havien patit violència masclista a la festa, i sis més a persones que van denunciar que l’havien patit fora del context de la Patum. També es van reportar 4 casos en què no hi va haver assessorament, i el servei va realitzar dues intervencions entre els cinc dies de festa.

La Patum de Berga va comptar amb un Punt Lila per primera vegada l’any 2018. Des d’aleshores, el servei ha anat creixent per tal de donar resposta a les necessitats de les persones que assisteixen a la festa.

El Punt Lila és un servei professional d’informació i acompanyament per a la prevenció i detecció de situacions de violència masclista en espais d’oci nocturn.