L’Hospital de Berga reactiva i reforça l’atenció domiciliària per a cures pal·liatives

El nou servei sanitari el presta l’equip AD/PADES i actua en coordinació amb Atenció Primària

L'equip AD/PADES. D’esquerra a dreta: Sílvia Cazorla, administrativa; Mercè Molas, psicooncòloga; Olga Linares, metgessa; Olga Canudas, treballadora social; Antònia Malé, infermera. Falta la infermera Mila Flores

L'equip AD/PADES. D’esquerra a dreta: Sílvia Cazorla, administrativa; Mercè Molas, psicooncòloga; Olga Linares, metgessa; Olga Canudas, treballadora social; Antònia Malé, infermera. Falta la infermera Mila Flores / Hospital de Berga

L'Hospital de Berga ha posat en marxa l’equip AD/PADES (Atenció Domiciliària/Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) per proporcionar el suport més adequat a les necessitats dels pacients amb malalties avançades i situacions de final de vida. L'objectiu és oferir atenció a la pròpia llar, orientada al control de símptomes, confort i benestar de la persona malalta i del seu entorn cuidador.

Tot i que abans de la pandèmia ja funcionava un Equip de Suport Integral (ESI), ara es reactiva i es reforça l'atenció domiciliària al Berguedà per a cures pal·liatives, que són un conjunt d'accions que s'ofereixen a les persones, independentment de l'edat, que tenen una malaltia avançada o es troben en una situació de final de vida.

El servei, que es du a terme conjuntament amb Atenció Primària, "té com objectiu facilitar un servei de qualitat al final de la vida. Tothom té dret a morir amb dignitat", remarca la infermera Antònia Malé. És una de les infermeres que forma part de l'equip, juntament amb Mila Flores, i al costat de la metegessa Olga Linares. Altres professionals de suport que configuren l'equip són una treballadora social, una psicooncòloga de l’Associació Contra el Càncer i una administrativa.

Segons ha explicat la doctora Linares, el projecte està enfocat en l'àmbit on actualment es detecten més punts febles: l'atenció del pacient amb necessitats de cures pal·liatives. Posteriorment, a mesura que es vagin consolidant circuits i es disposi dels recursos necessaris, s'ampliarà l’atenció a pacients amb processos aguts o descompensacions de malaltia crònica, seguint el model clàssic d'una hospitalització domiciliària aguda: processos de durada limitada, amb estades curtes, altes planificades a curt termini i coordinades amb Atenció Primària.

AD /PADES Berguedà es converteix en un paraigua d'estructura que empara el desenvolupament dels diferents recursos assistencials a domicili segons les necessitats dels pacients. A més de realitzar atenció integral directa, també té un paper important en la gestió de casos complexes i en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.

L’equip AD/PADES pot rebre sol·licituds de diferents àmbits com és l’Atenció Primària, centres residencials, altres centres hospitalaris... però serà sempre l’equip d’Atenció Primària referent del pacient qui, amb prèvia valoració de la seva situació i necessitats, decidirà si cal la intervenció de l’equip AD/PADES o no. Les valoracions de pacients ingressats a l’Hospital de Berga es faran directament al mateix centre.

L’experiència prèvia

El juliol del 1999 es va posar en marxa al Berguedà l’Equip de Suport Integral, un recurs sociosanitari i amb dependència orgànica de l’Hospital com a programa d’atenció domiciliària. Aquest equip va donar suport a l’atenció de pacients complexos a la comarca fins l’inici de la pandèmia, el 2020. Fa tres anys l'activitat es va aturar i ara s'ha reprès amb el nou programa AD/PADES, que ha de permetre millorar la coordinació entre l’atenció especialitzada i l’Atenció Primària.