Finalitzen les obres de millora i manteniment de camins rurals de catorze municipis del Berguedà

S'han col·locat disset passos canadencs a la comarca per facilitar la gestió ramadera extensiva de vaquí i fer-la compatible amb altres usos

Tram de camí de Serrateix a Cardona que s'ha arranjat

Tram de camí de Serrateix a Cardona que s'ha arranjat / CC Berguedà

Redacció

Catorze municipis del Berguedà han millorat la seva xarxa de camins rurals, gràcies a obres d'arranjament i manteniment del Consell Comarcal del Berguedà, amb una inversió de 519.000 euros.

Els treballs s'han fet en vies de comunicació rurals de Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Cercs, l'Espunyola, Gironella, Gósol, Guardiola, Montclar, Montmajor, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix. S'ha actuat en camins que tenien el ferm deteriorat pel pas del temps amb esquerdes i sots i xaragalls provocats per l’acció de l’aigua. Aquesta problemàtica afectava sobretot els camins amb pendent pronunciat. Les aigües de pluja s’havien endut la grava, es generaven fangueres i eren impracticables.

Les obres han consistit a repassar el ferm donant prioritat a la pavimentació amb formigó o asfalt, que disminueix els costos de manteniment posterior, la creació de cunetes per tal d’evacuar l’aigua de la via i la formació de la trenca aigües corresponent en les zones de més pendent.

Per demanar aquestes ajudes, el Consell va requerir als ajuntaments que les actuacions presentades complissin algun dels següents aspectes: que fossin vies de comunicació principal entre municipis; enllaç entre nucli urbà i masies aïllades o en reforma; reparació, senyalització i tancament de vies de circulació per a diferents usos; vies de comunicació d’emergència o de defensa contra incendis forestals i accés de vehicles de serveis i emergències.

El Consell gestiona aquestes actuacions gràcies a les subvencions obtingudes per al manteniment de camins del departament de Territori de la Generalitat.

Les obres

 • Berga. Arranjament de diversos trams del camí Ral de Berga a Manresa, en el tram comprès entre el pont de la Fàbrega i el límit del terme municipal.
 • Borredà. Obres de conservació i manteniment de camins rurals.
 • Capolat. Camí de Capolat a Castellar del Riu.
 • Casserres. Arranjament i pavimentació del camí 25 i 59 del catàleg de camins del municipi.
 • Cercs. Arranjament i millora de diversos trams del camí de la Figuerassa.
 • L’Espunyola. Millora i pavimentació del camí de Torrents del PK 0+724 al PK 1+080.
 • Gironella. Arranjament de tres camins municipals.
 • Gósol. Asfaltatge d’un tram del camí del Congost.
 • Guardiola de Berguedà. Arranjament del camí del cementiri.
 • Montclar. Camí del Pla de Caus.
 • Montmajor. Reparació de paviment de diversos trams del camí de la Llena al Querol.
 • Sant Julià de Cerdanyola. Formació de cunetes en el tram de Camí de Sant Julià de Cerdanyola a La Pobla de Lillet i a Falgars.
 • Santa Maria de Merlès. Arranjament i pavimentació de diversos trams del camí de la Serra de Degollats.
 • Viver i Serrateix. Reforç del ferm dels camins municipals de Serrateix a Castelladral i de Serrateix a Cardona.

Instal·lació de passos canadencs

El Consell Comarcal del Berguedà també ha finalitzat els treballs de col·locació de passos canadencs. En concret n’ha comprat dinou i n’ha col·locat disset a setze municipis per tal de facilitar la gestió ramadera extensiva de vaquí i fer-la compatible amb altres usos.

S’han instal·lat a camins dels termes municipals de Bagà, Guardiola, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre, Saldes, Gósol, Avià, Viver i Serrateix, Montclar, Montmajor, Sagàs, Santa Maria de Merlès, la Quar, Olvan, Fígols i Castellar del Riu. Els passos divuit i dinou els han col·locat directament els ajuntaments de Capolat i el de Guardiola de Berguedà aprofitant l’execució de les obres de pavimentació dels camins on s’han posat.

Aquesta actuació suposa una inversió de 116.142 euros que s’han pagat amb una ajuda del departament de Territori de la Generalitat.

També s’han invertit 9.536 euros per dur a terme la senyalització d’aquests passos canadencs i s’ha incrementat la senyalització de perill i d’advertència de presència d’animals domèstics a la calçada de la carretera BV-4024 de Bagà a Coll de Pal, que és molt freqüentada per ciclistes.

Un dels passos canadencs que s'ha instal·lat

Un dels passos canadencs que s'ha instal·lat / CC Berguedà